O recentă ordonanţă de urgenţă priveşte măsuri de repunere în legalitate a unor drepturi pentru poliţişti: stabilirea salarizării la nivelul maxim aflat în plată, recalcularea și plata veniturilor salariale ale personalului în activitate, dar și a celui pensionat, acordarea concediului paternal plătit.

Măsurile au fost aprobate prin Ordonanța de urgență nr. 75/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 434 din 22 mai 2020, care aduce completări la O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare.

Completările la actele normative în vigoare au fost susţinute de Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 51/2019 – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată la data de 30 ianuarie 2020, hotărâre învestită cu autoritate de lucru judecat și obligatorie şi care produce efecte în ceea ce privește modalitatea de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea salarizării la nivelul maxim aflat în plată, fiind necesară în acest sens adoptarea în regim de urgență a unor soluții legislative de adaptare și completare a politicilor salariale actuale,

Salarizare

Prin completările la Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018:

– Se recalculează cuantumurile/valorile salariilor de funcție aflate în plată pentru polițiștiI MAI, prin raportare la care se acordă majorările salariale din diferența până la nivelul salariilor de funcție prevăzute de lege pentru anul 2022, având în vedere, după caz, următoarele:

a) valoarea corespunzătoare sporului de fidelitate prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, prin raportare la nivelul aferent perioadelor de activitate ale polițiștilor desfășurate și după această dată în instituțiile din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, în calitate de militar, polițist, funcționar public și personal contractual, după caz. Aceasta se include în valoarea salariilor de funcție ale polițiștilor;

b) valoarea corespunzătoare sporului pentru absolvirea instituțiilor de învățământ superior, cu diplomă de licență, prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009. Aceasta se include doar în valoarea salariilor de funcție ale agenților de poliție care își desfășoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, în mod asemănător cu situațiile în care agenții de poliție beneficiază de această valoare;

c) valoarea sporului pentru condiții de pericol deosebit prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, la nivelul maxim aflat în plată pentru activitatea desfășurată în aceleași condiții, în mod asemănător cu situațiile în care polițiștii încadrați pe funcții similare beneficiază de această valoare;

d) valoarea sporului pentru complexitatea muncii prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2010, la nivelul maxim aflat în plată pentru activitatea desfășurată în aceleași condiții, în mod asemănător cu situațiile în care polițiștii încadrați pe funcții similare beneficiază de această valoare.

Recalcularea vizează și perioada de 3 ani, calculată până la 30 ianuarie 2020. În cazul personalului în activitate recalcularea se efectuează și după data respectivă, lunar, corespunzător condițiilor în care se desfășoară activitatea și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

– Se recalculează și cuantumurile sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii în vigoare, din salariul brut lunar, inclusiv pentru perioada de 3 ani, calculată până la 30 ianuarie 2020.

– Este stabilită eşalonarea plăţilor pentru eventualelor sume rezultate ca urmare a recalculărilor salariale, pentru perioada de 3 ani calculată până la data de 30 ianuarie 2020.

– Pentru personalul în activitate, recalculările salariale se realizează în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, iar eventualele diferențe salariale cuvenite lunar după data de 30 ianuarie 2020 se regularizează începând cu data plății salariilor în luna următoare celei în care se împlinește acest termen.

– În aplicarea reglementărilor aduse prin completările de mai sus, urmează să fie emise norme metodologice la nivelul ordonatorului principal de credite în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţăî pe care o semnalăm..

Concediul paternal

Pe cale de excepţie de la dispoziţiile din Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal, polițiștilor și personalului militar din MAI care nu au putut beneficia de concediul paternal în perioada de la 1 ianuarie 2020 până la 4 aprilie – data intrării în vigoare a Legii nr. 33/2020 pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 li se acordă acest drept, la cerere, în primele 8 săptămâni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (22 mai a.c.).

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here