17 August, 2017

Drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale

Prin Decizia directorului general al O.R.D.A. nr. 204/2011, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 420 din 16 iunie a.c. Decizia civilă nr. 114A din 5 aprilie 2011 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală privind schimbarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 30 martie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea şi/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobile, publicată în Monitorul Oficial nr. 273 din 27 aprilie 2010.

Curtea a admis apelul formulat de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor împotriva Hotărârii arbitrale din 30 martie 2010, în contradictoriu cu Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet (APTI), Asociaţia Naţională a Internet Providerilor din România (ANISP), S.C. Orange România – S.A. şi a schimbat în parte hotărârea arbitrală apelată cu privire la dispoziţiile art. 7 pct. A lit. b) şi art. 7 pct. B lit. b).

Pe fond, modificările se referă la:

reproducerea şi/sau comunicarea publică, inclusiv prin punerea la dispoziţia publicului a operelor muzicale printr-un serviciu online sau mobil, cu titlu oneros, utilizatorii au obligaţia de a plăti remuneraţii pentru titularii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, respectiv 8% din baza de calcul, cu titlu de drept de comunicare publică prin punerea operelor muzicale la dispoziţia publicului, dar nu mai puţin decât remuneraţia lunară calculată potrivit dispoziţiilor de la art. 7 pct. A lit. a) care se referă la oferirea spre ascultare (streaming) contra cost sau gratuit;

● pentru oferirea spre descărcare (download) cu titlu oneros, se datorează:

- 7% din baza de calcul, cu titlu de drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerea operelor muzicale;

- 3% din baza de calcul, cu titlu de drept de comunicare publică prin punerea operelor muzicale la dispoziţia publicului.

Remuneraţia calculată prin aplicarea celor două procente însumate nu poate fi mai mică decât remuneraţia calculată potrivit dispoziţiilor de la art. 7 pct. B lit. a) care se referă la oferirea spre descărcare cu titlu gratuit.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu