O recentă lege aduce modificări şi completări la mai multe acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă. Legea nr. 198/2018 , pe care o semnalăm, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 646/2018 şi este în vigoare de la 28 iulie 2018. 

Serviciile publice comunitare pentru situații de urgență

Reglementarea de bază o constituie Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Prin completările aduse de legea semnalată, se prevede:

• În timpul desfășurării activității în cadrul serviciilor de urgență voluntare, pe perioada participării la intervenții sau a pregătirii în vederea participării la acestea, voluntarii beneficiază de drepturile profesioniștilor în domeniu, cu excepția drepturilor salariale.

• De asemenea, aceştia NU beneficiază de drepturi de reabilitare şi reconversie profesională şi nici de indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizație pentru reducerea timpului de muncă

Profesionişti în domeniu sunt salariaţi ai administraţiei locale şi conduc activitatea serviciilor de urgență voluntare constituite în subordinea consiliilor locale.

Pe de altă parte, există personalul serviciilor de urgență profesioniste, al Inspectoratului General, al unităților și instituțiilor subordonate acestuia şi care se compune din: ofițeri, maiștri militari și subofițeri de protecție civilă, pompieri și specialiști; funcționari publici calificați în specialitățile necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice; personal contractual operativ de execuție, atestat în meseriile de protecție civilă, pompieri și alte specialități; personal contractual auxiliar. 

• În caz de accident suferit în timpul intervenției de urgență sau al pregătirii în vederea participării la aceasta, sunt asiguraţi obligatoriu prin efectul legii voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenții sau a pregătirii în vederea participării la acestea.

• În cazul asiguraților cu regim de voluntari, astfel cum au căpătat drepturile de mai sus, care au suferit un accident de muncă în timpul intervenției în situații de urgență sau al pregătirii în vederea participării la acestea, cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de 100% din salariul minim brut pe țară garantat în plată la data confirmării caracterului profesional al accidentului de muncă.

• Indemnizația se acordă și se plătește de către casele teritoriale de pensii din fondurile cu această destinație. 

Securitate şi sănătate în muncă

Pentru  corelare cu dispoziţiile de mai sus, în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 a fost modificată o încadrare, şi anume accidentul suferit de orice persoană ca urmare a unei acțiuni întreprinse din propria inițiativă pentru salvarea de vieți omenești, precum și accidentul suferit în timpul intervenției de urgență sau al pregătirii în vederea participării la aceasta, pe durata efectuării serviciului de voluntariat organizat conform prevederilor legale. 

Drepturi de asigurări sociale

Beneficiază de asigurare, fără plata contribuției, în condițiile art. 154 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenții de urgență sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor O.G. nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.

Această dispoziţie a fost introdusă, de legea pe care o semnalăm, în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial nr. 652/2015. O completare aduse tot în această din urmă lege, referitor la cele de mai sus dispune că nu pot avea calitatea de coasiguraţi persoanele care au dobândit calitatea de asigurat: soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate; voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenții de urgență sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor O.G. nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență. 

Exceptări de la plata CASS

Prin completările aduse la Codul fiscal, sunt exceptaţi de la plata CASS şi voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenții de urgență sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor O.G. nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Ai nevoie de OGnr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here