Materialul de mai jos vă prezintă o cauză prin care se solicită obligarea casei județene de pensii să aplice indicele de corecție prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010, în discuţie fiind pensia de invaliditate, transformată în pensie pentru limită de vârstă. 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Argeș – reclamanta, persoană fizică, a chemat în judecată Casa Județeană de Pensii Argeș, solicitând obligarea acesteia să aplice indicele de corecție prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare și să-i plătească diferențele de pensie pe ultimii trei ani de la data introducerii acțiunii.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a fost pensionată pentru invaliditate în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, iar din data de 2.07.2014 a trecut la pensie pentru limită de vârstă, fiind nemulțumită că nu i s-a aplicat indicele de corecție prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 la punctajul mediu anual stabilit prin Decizia din 2014 emisă de pârâtă.

Prin întâmpinare, Casa de pensii a solicitat respingerea acțiunii, ca netemeinică și nelegală, arătând că indicele de corecție se aplică o singură dată, la înscrierea inițială la pensie, aceasta neîndeplinind condițiile, întrucât nu a fost înscrisă la pensie începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, respectiv 1.01.2011, ci a fost înscrisă la pensie de invaliditate în condițiile Legii nr. 19/2000, începând cu data de 31.07.2006, aceasta fiind data inițială a înscrierii sale la pensie.

Prin Sentința din 2017, instanța de fond a admis acțiunea și a obligat pârâta să aplice indicele de corecție prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 la punctajul mediu anual stabilit prin Decizia emisă de Casa judeţeană de pensii în beneficiul reclamantei și să îi plătească acesteia diferențele de drepturi de pensie. 

Întrebarea preliminară în discuţie

Împotriva acestei sentințe, pârâta a formulat apel, iar instanţa de apel s-a adresat la Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept cu următoarea înrebare preliminară:

“Interpretarea dispozițiilor art. 170 alin. (1) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dacă înscrierea la pensie de invaliditate în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, constituie sau nu înscrierea inițială la pensie conform prevederilor de mai sus.” 

Dispozițiile normative supuse interpretării

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, art. 170: 

“(1) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condițiile art. 95 se aplică un indice de corecție calculat ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflației pe anul 2011. (. . .)

(3) Indicele de corecție se aplică o singură dată, la înscrierea inițială la pensie.

Aprecierea dată de ÎCCJ

Completul ÎCCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a respins cererea instanţei de apel, precizând că modul de interpretare a art. 170 alin. (1) și (3) din Legea nr. 263/2010 se aplică tuturor categoriilor de pensii, deci și pensiilor de invaliditate.

Iată câteva din precizările date în acest sens:

• Instanța de trimitere a apreciat că înscrierea la pensia de invaliditate în baza Legii nr. 19/2000 nu constituie înscriere inițială la pensie, conform prevederilor art. 170 alin. (1) și (3) din Legea nr. 263/2010.

• Curtea de Apel Pitești are de soluţionat o cauză în care se solicită obligarea casei județene de pensii să aplice indicele de corecție prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010, precum și să plătească diferențele de pensie pe ultimii trei ani de la data introducerii acțiunii, actualizate cu indicele de inflație.

• Problema de drept supusă dezlegării a făcut obiectul a numeroase decizii pronunțate de curțile de apel, însă această jurisprudență este anterioară Deciziei nr. 71 din 16 octombrie 2017, pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiunii de drept. Analiza deciziilor înaintate de curțile de apel relevă faptul că a existat o jurisprudență care a cristalizat o opinie majoritară, potrivit căreia înscrierea la pensie de invaliditate în baza Legii nr. 19/2000 constituie înscrierea inițială la pensie, și o opinie minoritară, conform căreia înscrierea la pensie de invaliditate în baza Legii nr. 19/2000 nu constituie înscrierea inițială la pensie, în sensul dispozițiilor art. 170 alin. (1) și (3) din Legea nr. 263/2010.

• După publicarea Deciziei ÎCCJ nr. 71/2017, în Monitorul Oficial din 4 decembrie 2017, când a devenit obligatorie dezlegarea dată chestiunii de drept pentru toate instanțele nu există jurisprudență neunitară.

 • Instanța de trimitere, referindu-se la incidența Deciziei nr. 71/2017, reține că aceasta privește interpretarea art. 170 din Legea nr. 263/2010, în sensul stabilirii dacă indicele de corecție se aplică persoanelor al căror drept inițial la pensie s-a născut anterior intrării în vigoare a legii, dar numai pentru situația în care data înscrierii inițiale la pensie este cea care rezultă din prima decizie de pensionare anticipată, iar nu și pentru situația în care înscrierea inițială la pensie derivă dintr-o decizie de pensionare pentru invaliditate.

• Instanța de trimitere, în argumentarea opiniei sale cu privire la chestiunea de drept analizată, recurge la o distincție pe care textul legal nu o conține, anume aceea că sintagma “înscriere inițială la pensie” nu include și înscrierea la pensia de invaliditate. Or, generalitatea formulării unui text de lege să conducă la generalitatea aplicării lui.

• În plus, observația instanței de trimitere face abstracție de interpretarea pe care o cuprinde dispozitivul Deciziei nr. 71/2017 care nu limitează aplicarea normei legale doar pentru cazul în care înscrierea inițială la pensie derivă dintr-o decizie de pensionare anticipată, emisă anterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010.

 • Prin dispozitivul acestei decizii s-a stabilit că: “în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, indicele de corecție se aplică persoanelor al căror drept inițial la pensie s-a născut ulterior intrării în vigoare a legii”.

• Prin decizia menționată, cu privire la fondul sesizării, s-a constatat, cu titlu prealabil, că art. 170 din Legea nr. 263/2010 nu a intrat în vigoare odată cu celelalte dispoziții ale legii, respectiv la 1.01.2011, ci a fost amânată la data de 1.01.2012, așa cum s-a prevăzut în cuprinsul art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010.

• Ulterior, termenul de intrare în vigoare a art. 170 din Legea nr. 263/2010 a fost prorogat din nou, la data de 1.01.2013.

• S-a constatat incidența în cauză și a dispozițiilor art. 5 alin. (1) pct. I și II din Legea nr. 19/2000, având corespondent în art. 6 alin. (1) pct. I, II și IV din Legea nr. 263/2010; art. 92 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, dispoziții similare regăsindu-se în art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010; art. 52 din Legea nr. 19/2000, corespondent fiind art. 64 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, precum și dispozițiile similare prevăzute de art. 104 din Legea nr. 263/2010.

• Interpretând textele de lege din Legea nr. 19/2000 şi care au corespondent în Legea nr. 263/2010, Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut că:

– data înscrierii inițiale la pensie este cea care rezultă din prima decizie de pensionare anticipată;

– plata acesteia se suspendă pe perioada în care asiguratul se află în una dintre situațiile prevăzute de lege și

– la împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

• Concluzionând, instanța supremă a reținut că recalcularea cuantumului pensiei anticipate, prin adiționarea altor stagii de cotizare realizate după pensionarea anticipată, nu conduce la nașterea unui alt drept inițial la pensie, ci doar la recalcularea cuantumului acesteia, ca urmare a transformării pensiei dintr-o categorie în alta.

• Această hotărâre prealabilă a avut ca situație premisă, în litigiul pendinte în care s-a dispus sesizarea instanței supreme cu dezlegarea chestiunii de drept, existența unei decizii de pensionare anticipate emise pe temeiul Legii nr. 19/2000, care se transformă în pensie pentru limită de vârstă sub imperiul Legii nr. 263/2010. Chestiunea de drept este identică și pentru situația în care are loc transformarea pensiei de invaliditate, stabilită în baza Legii nr. 19/2000, în pensie pentru limită de vârstă în condițiile legii noi. Aceasta, pentru că, și în cazul analizat, se invocă modul de interpretare și aplicare ale art. 170 din Legea nr. 263/2010, care, în ceea ce privește sintagma “înscriere inițială la pensie”, are o formulare generică, ceea ce înseamnă că se referă la prima înscriere la pensie în sistemul public de pensii, indiferent de natura pensiei acordate (invaliditate, anticipată ș.a.), și nu distinge cu privire la situația în care anumite categorii de pensii se transformă, în condițiile legii, în pensii pentru limită de vârstă.

• Prin raportare la elementul temporal, identificat ca fiind data inițială a înscrierii la pensie (fără a fi menționat un anume tip de pensie), instanța supremă a statuat în mod clar, prin hotărârea prealabilă mai sus menționată, că indicele de corecție se aplică persoanelor al căror drept inițial la pensie s-a născut ulterior intrării în vigoare a legii, fără a limita această statuare numai pentru situația existenței unei decizii de pensionare anticipată.

• Nu se poate reține niciun argument pentru care Decizia nr. 71 din 16 octombrie 2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, să nu se aplice în ceea ce privește modul de interpretare a art. 170 alin. (1) și (3) din Legea nr. 263/2010 tuturor categoriilor de pensii, deci și pensiilor de invaliditate.

(Decizia nr. 29/2018, publicată în Monitorul oficial nr. 568/2018)

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua.Sunt pensionat limita de varsta in septembrie 2011.
    Din 2005 până în 2011 am a fost pensionat de invaliditate.Va rog sami spuneti daca beneficiez de recalcularea pensiei conform deciziei curtii constitutionale.
    Va multumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here