Ordinul nr. 1595/2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor de utilizare a aplicației informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD), în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului a fost publicat în Monitorul Oficial din 25 august 2020 şi a intrat în vigoare la data publicării.

Baza legală a emiterii ordinului o constituie prevederile art. 10 alin. (8) și (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu („OUG nr. 196/2005”) și ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2019, care prevăd necesitatea implementării aplicației informatice SIATD de către Administrația Fondului pentru Mediu („AFM”).

Cele mai importante prevederi ale Ordinului nr. 1595/2020 pot fi sumarizate după cum urmează.

 1. SIATD este destinat următoarele categorii de utilizatori:
 2. organizaţiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului („OIREP”);
 3. persoanele juridice care gestionează deșeuri de ambalaje ale căror costuri nete și/sau costuri de colectare/valorificare/sortare/tratare/raportare sunt finanțate de către OIREP[1], anume:
  • operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, salubrizare, sortare, tratare, asociaţii de dezvoltare intracomunitară, unităţi administrativ-teritoriale;
  • operatorii economici care desfăşoară activităţi de valorificare/reciclare.
 4. Începând cu data de 1 ianuarie 2021, utilizarea aplicației informatice SIATD puse la dispoziție gratuit de AFM este obligatorie.

Neutilizarea acestui soft constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 80.000 RON la 100.000 RON[2].

 1. Cererile de înrolare în platforma SIATD pot fi transmise începând cu data de 15 septembrie 2020, în baza modelului de cerere prevăzut în anexa nr. 1 a instrucțiunilor Ordinului nr. 1595/2020. Contul de acces generat utilizatorilor ca urmare a înrolării va permite accesarea funcționalităților platformei (vizualizare, încărcare/modificare documente pivind gestionarea deșeurilor de ambalaje, comunicarea de cereri, solicitări, notificări etc.)[3].
 2. SIATD este menit să permită monitorizarea și verificarea în timp real, la nivel de document financiar-contabil și justificativ, a tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje pentru care OIREP, finanțează costurile prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje („Legea nr. 249/2015”).
 3. Datele și informațiile vor fi înregistrate în SIATD de utilizatori după cum urmează:
  1. OIREP va înregistra date referitoare la:
   • propria capacitate (date de identificare, activități autorizate prin licența de operare / autorizația de mediu, capacitățile de colectare și procesare, tipul de deșeuri de ambalaje care pot fi contractate, punctele de lucru, inclusiv coordonatele GPS ale acestora);
   • oricare dintre cocontractanții săi, din categoriile de utilizatori prevăzuți la pct.1, lit. b) de mai sus (anume, data și numărul contractelor având ca obiect tranzacțiile cu deșeuri de ambalaje, valabilitatea acestora și datele de identificare ale cocontractanților; cantitățile și tipul de deșeuri de ambalaje estimate a fi tranzacționate).
  2. Persoanele juridice prevăzute la pct. 1, lit. b) de mai sus vor înregistra în SIATD, înainte de efectuarea fiecărei operațiuni de achiziție/ vânzare/ transport/ recepție de deșeuri de ambalaje, informațiile referitoare la:
   • datele de identificare și coordonatele de contact ale contractanților;
   • cantitățile și tipul de deșeuri de ambalaje tranzacționate;
   • OIREP-ul în numele căruia se efectuează respectiva tranzacție;
   • avizul de însoțire a mărfii și informații cuprinse în factură, astfel seria și numărul, data emiterii, cumpărătorul și vânzătorul;
   • fotografii, din mai multe unghiuri, ale încărcăturii și ale mijlocului de transport încărcat înaintea deplasării,
  3. La inițierea unei tranzacții cu deșeuri aplicația SIATD va genera: (i) formulare standard menite să fie completate cu detaliile deșeurilor de către utilizatori[4], și (ii) pe fiecare formular completat un cod unic de tranzacție a deșeurilor de ambalaje, pentru fiecare transport/tranzacție cu deșeuri de ambalaje înregistrat(ă) în platformă.

Ulterior, fiecare utilizator care preia deșeuri de ambalaje în vederea valorificării/reciclării/tratării/revânzării are obligația de a confirma cantitatea netă și cantitatea brută de deșeuri tranzacționate, pe tip de material, prin validarea codurilor unice aferente acestora într-un termen de maximum 5 zile de la data recepției deșeurilor. În situația în care recepția deșeurilor de ambalaje se realizează înainte de înrolarea persoanelor juridice prevăzute la pct. 1, lit. b) de mai sus, termenul prevăzut de 5 zile calculează de la data înrolării pe platforma SIATD.

În cazul în care codul unic de tranzacție nu este confirmat, tranzacția nu este luată în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare.

 1. OIREP va finanța costurile prevăzute în Legea nr. 249/2015 numai după confirmarea în SIATD a cantităților de deșeuri de ambalaje recepționate.

[1] În acest sens a se vedea art. 10 alin. (9) din OUG nr. 196/2005 și art. 2 alin. (2) din Ordinul nr. 1595/2020.

[2] În acest sens a se vedea art. 15, alin. (5) din OUG nr. 196/2005.

[3] Până la aprobarea de către AFM a noii cereri de înrolare (în cazul în care durata aprobată inițial a expirat), accesul respectivei persoane în cadrul SIATD va fi suspendat.

[4] Formularul de încărcare – descărcare deșeuri nepericuloase” prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;  anexa nr. VII „Informații care însoțesc transferurile de deșeuri, menționate la articolul 3 alineatele (2) și (4)” la Regulamentul (CE) nr. 1.379/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de modificare a anexelor IA, IB, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri, pentru a ține seama de progresele și evoluțiile tehnice aprobate în temeiul Convenției de la Basel, dacă este cazul.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here