Aveţi acest drept la traducerea documentelor în acţiunea penală inclusiv la dezbaterea în străinătate a unei infracţiuni rutiere, după cum rezultă din interpretarea reglementărilor comunitare, în cazul de mai jos. Mai este de observat, totodată, ce înseamnă, mai ales pentru un străin, antrenarea în sistemul judiciar penal german. 

La 2 noiembrie 2015, la cererea Parchetului din Aachen, Germania, Tribunalul Districtual din Düren, a emis împotriva domnului Frank Sleutjes (inculpatul), un resortisant olandez şi care locuieşte în Olanda, o ordonanţă penală (denumită în continuare „ordonanţa penală atacată”) prin care i s‑a aplicat pedeapsa amenzii în cuantum de 30 de zile‑amendă a câte 30 de euro pe zi şi, în plus, i s‑a retras permisul de conducere, pentru săvârşirea infracţiunii de părăsire a locului accidentului. Autorităţii de eliberare a permiselor de conducere i s‑a ordonat să nu îi permită inculpatului, pentru o perioadă de nouă luni, să continue să utilizeze permisul de conducere străin, pe de o parte, şi să nu îi elibereze un permis de conducere german, pe de altă parte. În plus, ordonanţa penală prevede că această retragere are ca efect lipsirea acestuia de dreptul de a conduce pe teritoriul Germaniei. De asemenea, inculpatul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare.

Ordonanţa penală atacată cuprinde o informare privind căile de atac disponibile. Aceasta prevede printre altele că, dacă, în termen de două săptămâni de la comunicare, inculpatul nu introduce opoziţie la Tribunalul Districtual din Düren, fie în scris, fie prin declaraţie înregistrată la grefă, ordonanţa penală atacată devine definitivă şi executorie. În cazul introducerii opoziţiei în formă scrisă, se consideră că s‑a respectat termenul prevăzut doar dacă opoziţia este primită la grefa instanţei înainte de expirarea termenului de două săptămâni. În sfârşit, în ultima frază a unui paragraf separat, informarea privind căile de atac prevede următoarele: „Calea de atac introdusă în scris trebuie redactată în limba germană”.

Ordonanţa penală atacată a fost comunicată inculpatului la 12 noiembrie 2015 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Ordonanţa penală atacată comunicată inculpatului a fost redactată în limba germană. Numai informarea privind căile de atac disponibile i‑a fost comunicată în acelaşi timp şi în traducere în limba olandeză.

La 24 noiembrie 2015, inculpatul a trimis la Tribunalul Districtual din Düren un e‑mail în care a formulat opoziţie, în limba olandeză, împotriva ordonanţei penale atacate. La 26 noiembrie 2015, acesta a întrebat Tribunalul Districtual din Aachen – din nou în limba olandeză – dacă s‑a primit e‑mailul din 24 noiembrie 2015. Prin scrisoarea din 1 decembrie 2015, trimisă la 8 decembrie 2015, Tribunalul Districtual din Düren a comunicat inculpatului că scrisorile transmise instanţei trebuie să fie redactate în limba germană. Anterior, la 1 decembrie 2015, actualul apărător al inculpatului a introdus, prin fax, opoziţie la ordonanţa penală atacată şi a solicitat în acelaşi timp repunerea în termenul de formulare a opoziţiei.

Prin ordonanţa din 28 ianuarie 2016, Tribunalul Districtual din Düren a respins ca inadmisibilă opoziţia inculpatului împotriva ordonanţei penale atacate pentru motivul că a fost introdusă tardiv şi a respins în acelaşi timp cererea inculpatului privind repunerea în termen pentru motivul că nu a fost motivată în mod suficient. Respectiva ordonanţă a fost comunicată apărătorului la 2 februarie 2016. Prin faxul din 4 februarie 2016, apărătorul a contestat imediat această ordonanţă, motiv pentru care cauza a ajuns în instanţă.

Instanţa de trimitere consideră că inculpatul nu stăpâneşte limba germană în sensul articolului 187 alineatul (1) din Legea germană privind organizarea judiciară (în continuare GVG). De asemenea, aceasta apreciază că decizia din 28 ianuarie 2016 a Tribunalului Districtual din Düren este corectă, dar că dreptul Uniunii, în special articolul 3 din Directiva nr. 64/2010 (privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale), ar putea impune un rezultat diferit. În acest sens, ea subliniază că, spre deosebire de articolul 187 alineatul (2) din GVG, articolul 37 alineatul (3) din StPO*) nu se referă la ordonanţe penale. În opinia acesteia, jurisprudenţa Curţii nu stabileşte în mod clar dacă ordonanţele penale trebuie să fie traduse pentru acuzat. Dacă ordonanţele penale trebuie să fie traduse, ea ar trebui să concluzioneze că termenul în care poate fi formulată o opoziţie încă nu a început să curgă. Având în vedere că Directiva 64/2010 nu impune o astfel de interpretare, dar având totuşi îndoieli, în special în ceea ce priveşte printre altele poziţiile adoptate de instanţele germane privind acest aspect, instanţa a hotărât să suspende judecarea cauzei şi să adreseze Curţii următoarea întrebare preliminară:

„Articolul 3 din [Directiva 64/2010] trebuie interpretat în sensul că noţiunea «hotărâre» din articolul 37 alineatul (3) din [StPO] include şi ordonanţele penale în sensul articolului 407 şi următoarele din [StPO]?”

În data de 11 mai, Avocatul general al CJUE a formulat o soluţie pe care a transmis-o Curţii de Justiţie, ca punct de sprijin în vederea pronunţării hotărârii definitive. Astfel, se propune Curţii să răspundă la întrebarea preliminară adresată de Tribunalul Regional, Aachen, Germania că „articolul 3 din Directiva nr. 64/2010 privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale trebuie interpretat în sensul că un document precum o ordonanţă penală în înţelesul articolului 407 şi următoarele din Codul german de procedură penală constituie un «document esenţial» care, în consecinţă, trebuie să fie tradus în cazul în care persoana căreia i se adresează nu înţelege limba germană”.

Concluziile Avocatului general al CJUE, au fost prezentate la 11 mai 2017 în Cauza C‑278/16. Procedură penală împotriva lui Frank Sleutjes, cealaltă parte din procedură fiind Staatsanwaltschaft Aachen. 

*) Consiliul European, „Programul de la Stockholm – o Europă deschisă şi sigură în serviciul cetăţenilor şi pentru protecţia acestora”.

Ai nevoie de Directiva nr. 64/2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here