Organizaţile interesate trebuie să reţină modificările în ce priveşte dreptul de proprietate şi de folosinţă asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, astfel cum dispoziţiile din Legea nr. 138/2004 a îmbunătăţirilor funciare au fost modificate recent prin Legea nr. 158/2016. 

Înainte de a prezenta aceste modificări, să spunem că Legea nr. 158/2016 (publicată în Monitorul oficial nr. 556/2016) a aprobat, cu modificări şi completări, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2013, dată pentru a aduce, la rândul său, modificări şi completări la mai multe acte normative, inclusiv la Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul oficial nr. 88/2009. 

Dreptul de proprietate şi de folosinţă asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenului

Tratând despre organizaţiile şi federaţiile de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare, Legea nr. 138/2004, astfel cum a fost modificată prin actul normativ semnalat, prevede că ″în cazul dizolvării organizaţiei sau federaţiei, bunurile obţinute conform prevederilor art. 27 şi cele achiziţionate ori edificate din bani publici se repartizează de către lichidator Agenţiei, pe bază de proces-verbal de predare-preluare. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare.”

Reţinem, astfel, trimiterea la art. 27 din legea îmbunătăţirilor funciare, pentru bunurile obţinute pe căile prevăzute în acest articol. Or, prin recenta lege nr. 158/2016, articolul în cauză a suferit o serie de abrogări, fapt pentru care prezentăm integral dispoziţiile, cu precizările necesare.

Art. 27.

Abrogat (1) Infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor, prin hotărâre a Guvernului, cu următoarele condiţii rezolutorii:
a) neîndeplinirea obiectului de activitate al organizaţiei de îmbunătăţiri funciare prevăzut în statut;

b) neasigurarea integrităţii patrimoniului preluat de la Agenţie;

c) nefinalizarea la termen, din vina organizaţiei, a lucrărilor de reabilitare conform angajamentelor asumate;

d) nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agenţie la organizaţia de îmbunătăţiri funciare;

e) intrarea în stare de insolvenţă.

Abrogat (11) Infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea societăţilor comerciale, institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea acelei organizaţii, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).

(2) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale se poate transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor ori federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).
(3) Alineatul a fost deja abrogat prin OUG nr. 4/2015 la 15/11/2015.

(4) Alineatul a fost deja abrogat prin OUG nr. 4/2015.

(41) Alineatul a fost deja abrogat prin OUG nr. 4/2015.

Abrogat (5) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii din domeniul privat al statului care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în proprietatea unei organizaţii, se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenţiei sau de către organizaţii prin fonduri proprii sau atrase, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(6) Transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicitatea şi înregistrarea circulaţiei bunurilor imobile.
Alineatul a fost modificat prin OUG nr. 4/2015.

(7) În termen de 30 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice, organizaţia are obligaţia de a încheia cu furnizorul de apă contract multianual pentru o perioadă de cel puţin 3 ani. 

Ai nevoie de Legea nr. 138/2004 a îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here