Parlamentarii vor să integreze programul guvernamental ,,A doua şansă”, program de corecţie a abandonului şcolar care asigură celor „care au renunţat la educaţia principală o a doua şansă pentru a învăţa sau pentru a obţine o calificare sau o oportunitate alternativă de învăţare”, în şcolile speciale, în sensul integrării persoanelor cu dizabilităţi prin dobândirea de noi competenţe profesionale.

Conform art. 29 alin. (4) şi art. 30 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, programele educaționale tip „A doua şansă” se organizează doar pentru ciclurile de învăţământul primar şi gimnazial din unitățile de învățământ de masă. Inițiatorii proiectului de lege susțin că se impune extinderea reglementării acestui program în rândul persoanelor cu dizabilităţi, din motive de ordin constituţional, pentru respectarea principiului egalităţii şi nediscriminării.

Sistemul naţional de protecţie a persoanelor cu handicap din România este reglementat de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate prin acest act normativ au ca obiectiv integrarea şi incluziunea socială a acestora, dar “în ceea ce priveşte educaţia persoanelor cu handicap ca parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ, legea nu prevede însă măsuri de identificare şi integrare a persoanelor cu dizabilităţi care nu au urmat sau nu au finalizat ciclurile de învăţământ obligatoriu, dezvăluind astfel o situaţie de discriminare”.

Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată prin OUG nr. 60/2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

După alineatul (9) al articolului 16, se introduce un nou alineat, alin (10), cu următorul cuprins:

(10) Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspectoratele şcolare, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu furnizorii acreditaţi de servicii sociale, după caz, poate organiza programe educaţionale de tip «A doua şansă» în vederea promovării învăţământului obligatoriu pentru persoane cu handicap care depăşesc cu peste 4 ani vârsta corespunzătoare clasei şi care, din diferite motive, nu au absolvit învăţământul primar, respectiv învăţământul secundar inferior, gimnazial. Aplicarea programului educaţional de tip «A doua şansă» destinat persoanelor cu handicap va fi reglementată prin Ordin al ministrului Educaţiei Naţionale„.

Propunerea legislativa va fi dezbatuta mai intai la Senat, apoi in plenul Camerei Deputatilor, pentru votul final.

Ai nevoie de Legea nr. 448/2006? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here