Guvernul a aprobat în ședința din 24 septembrie, asigurarea finanțării pentru două programe destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi şi familiilor acestora – „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre RESPIRO/centre de criză şi locuinţe protejate” şi programul „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”.

Bugetul total aprobat pentru cele două programe este de peste 21 de milioane de euro.

Programele au ca scop:

  • dezinstituţionalizarea unui număr de 700 de persoane adulte cu dizabilităţi, care vor beneficia de servicii sociale în cele 89 de locuinţe protejate nou înfiinţate;
  • prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi din comunitate, beneficiare ale serviciilor sociale nou-înfiinţate;
  • prevenirea instituţionalizării unui număr de 300 de tineri cu dizabilităţi, proveniţi din sistemul de protecţie specială a copilului, beneficiari ai serviciilor sociale nou înfiinţate.

Conceptul de centru RESPIRO destinat persoanelor adulte cu dizabilităţi defineşte serviciul social care cuprinde un ansamblu de activităţi realizate pe durată determinată şi în anumite situaţii, pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în îngrijirea asistenţilor personali, asistenţilor personali profesionişti, tutorilor sau a altor membri ai familiei, în vederea menţinerii potenţialului personal şi prevenirii instituţionalizării.

Centrul de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi reprezintă acel serviciu social care cuprinde un ansamblu de activităţi realizate pe durată determinată şi în anumite situaţii, pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în situaţii critice de viaţă, în vederea menţinerii potenţialului personal şi prevenirii instituţionalizării, potrivit Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here