Senatul va dezbate o propunere legislativă care prevede acordarea a două noi tipuri de bilete de valoare, tichetul trusou – acordat la nașterea unui copil și tichetul junior – destinat pentru educația copiilor.

Conform proiectului, valorile nominale ale noilor tichete ar urma să fie de 50 de lei sau un multiplu de 50, dar nu mai mare de 250 lei de fiecare. Totodată, nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetului trusou nu va putea depași suma de 1.500 de lei pentru fiecare copil, iar nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor junior nu va putea depăși suma de 250 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 700 de lei pentru cele acordate ocazional.

Tichetul trusou

Acest bon valoric ar urma să fie acordat angajaților o singură dată, la momentul externării din spital sau maternitate, ori la eliberarea certificatului de naştere în cazul copilului firesc sau adoptat. El va putea fi utilizat numai pentru achitarea produselor de îngrijire și/sau lenjerie de primă necesitate pentru îngrijirea nou- născutului.

Legea nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare

Capitolul III1: Tichete trusou

Art. 171 – (3) Tichetul trusou se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi, tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului matemal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei.

Art. 172 – (1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetului trusou nu poate depăşi suma de 1500 de lei pentru fiecare copil prevăzut al art. 171 alin.(l).

(2) Valoarea nominală a unui tichet de trusou este de 50 de lei sau un multiplu de 50, dar nu mai mare de 250 lei.

(3) Valoarea tichetului trusou se cumulează cu alocaţia de stat pentru copii acordată conform prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, respectiv cu concediul de maternitate şi concediul de lăuzie care se acordă înainte şi după naştere în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă al Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Tichetul junior

Cu acest bon valoric de care pot beneficia angajații se pot achita bunuri, servicii educaţionale sau taberele copiilor, naturali sau adoptați.

Conform proiectului, bunurile și serviciile educaționale pot fi:

a) manuale școlare și rechizite școlare;

b) servicii de învățământ în domeniul cultural potrivit codului CAEN 8552;

c) servicii prestate de alte forme de învățământ potrivit codului CAEN 8559;

d) tabere tematice și recreative, alte activități recreative și distractive potrivit codului CAEN 9329, parcuri pentru rulote, campinguri și tabere potrivit codului CAEN 5530, învățământ în domeniul sportiv și recreațional potrivit codului CAEN 8551.

Capitolul VI1: Tichete junior

Art. 272 – (1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor junior nu poate depăşi suma de 250 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 700 de lei pentru cele acordate ocazional.

(2) Valoarea nominală a unui tichet junior este de 50 lei sau un multiplu de 50 , dar nu mai mare de 250 lei.

Legislația în vigoare prevede 5 tipuri de bilete de valoare care pot fi acordate angajaților: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă (sau de grădiniță), tichete culturale și vouchere de vacanță.

Ai nevoie de Legea nr. 165 /2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here