Ordinul nr. 6602 din 2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate de Autoritatea Vamală Română în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile reglementează formularele utilizate în activitatea de control având ca obiectiv:

 • Inspecțiile în domeniul producțiilor de băuturi alcooli din fructe realizate, în principal, de persoane fizice;
 • Inspecțiile în legătură cu produse accizabile ce ies din sistemul suspensiv de acciză din diverse considerente.

Amintim faptul că în producția de băuturi alcoolice din fructe (țuică, palincă, horincă, etc.) există o scutire de acciză pentru o cantitate de 50 de litri de alcool într-un an de zile când consumul se realizează de persoana fizică sau de gospodăria acestuia conform art. 342 alin. (1^6) din Codul fiscal. Cantitatea ce excede plafonului de scutire este supusă accizei chiar și în condiția de autoconsum.

Formularele şi documentele utilizate de Autoritatea Vamală Română în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile adoptate de prezentul ordin sunt:

 1. Ordin de control – se întocmeşte în vederea desfăşurării unui control curent, operativ, inopinat sau tematic în domeniul produselor accizabile, în baza planului de control, a unei note de fundamentare sau a unei solicitări transmise de alte instituţii;
 2. Proces-verbal – reprezintă actul de control bilateral care se întocmeşte de lucrătorii vamali cu ocazia controlului curent, operativ şi inopinat sau controlului tematic în domeniul produselor accizabile, pentru constatarea unor situaţii faptice şi documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale, precum şi pentru constatarea unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul fiscal şi pentru stabilirea implicaţiilor fiscale ale acestora;
 3. Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri – se completează de lucrătorii vamali cu ocazia ridicării/restituirii de documente şi/sau înscrisuri, în condiţiile legii. Se înscriu numele şi prenumele lucrătorilor vamali, funcţia şi numărul legitimaţiei de serviciu;
 4. Proces-verbal de sigilare/desigilare – se întocmeşte de lucrătorii vamali când există indicii că în locurile de producţie, depozitare, comercializare sau pe timpul transportului se găsesc bunuri sau produse a căror provenienţă nu este legală sau a căror fabricaţie este interzisă de lege; când există posibilitatea ca documentele, înscrisurile, bunurile necesare efectuării controlului să fie sustrase, distruse;
 5. Invitaţie – reprezintă documentul prin care un contribuabil este invitat şi prin care îi sunt solicitate lămuriri/înscrisuri de lucrătorii vamali, la sediul acestora, în situaţiile în care se impune efectuarea/continuarea controlului ori controlul nu a putut fi efectuat la sediul social;
 6. Notă explicativă – reprezintă documentul prin care lucrătorii vamali solicită explicaţii scrise reprezentantului contribuabilului, oricărui angajat al acestuia care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenţa constatările sau pentru clarificarea unor cauze şi/sau împrejurări;
 7. Somaţie – reprezintă documentul prin care un contribuabil este somat să se prezinte la sediul organului fiscal de control în vederea efectuării unei acţiuni în conformitate cu prevederile art. 56, 64, 65 şi 134 din Codul de procedură fiscală;
 8. Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale declarate/suplimentare de plată, stabilite de structurile vamale pentru persoane fizice producătoare de alcool din fructe – reprezintă actul administrativ fiscal emis de structurile vamale în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea accizelor datorate de persoane fizice producătoare de alcool din fructe, la solicitarea acestora sau în urma controalelor efectuate;
 9. Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată, stabilite de structurile vamale pentru persoane juridice la care se constată diferenţe de accize în cazul mişcării produselor accizabile în regim suspensiv de accize sau în situaţiile în care distrugerea sau pierderea produselor accizabile nu se admite ca neimpozabilă – reprezintă actul administrativ fiscal emis de structurile vamale în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea accizelor datorate de persoanele juridice pentru diferenţe de accize constatate în cazul mişcării produselor accizabile în regim suspensiv de accize sau în situaţiile în care distrugerea sau pierderea produselor accizabile nu se admite ca neimpozabilă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here