Toate categoriile de persoane care solicită acordarea indemnizaţiei de şomaj trebuie să prezinte următoarele documente (însoţite de cererea pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj):
• actul de identitate (original);
• actele de studii şi de calificare (original + copie);
adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă/ aptă de muncă/ are restricţii medicale;
acte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că persoana nu realizează venituri/ realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă (al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă) în vigoare.

DOCUMENTELE SUPLIMENTARE NECESARE ÎN CAZURILE SPECIALE

În afară de setul standard de documente care trebuie prezentate de către solicitanţi, mai există şi documente suplimentare necesare în anumite cazuri speciale.
PERSOANELE PROVENITE DIN MUNCĂ:
carnetul de muncă (original + copie) şi/sau adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele Legii nr. 76/2002, precum şi alte acte care pot atesta existenţa unor raporturi de muncă/serviciu până la 31 decembrie 2010 şi (după caz) vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;
• o copie de pe hotărârea judecătorească definitivă prin care instanţa a dispus reintegrarea în muncă (dacă reintegrarea nu mai e posibilă la fosta unitate angajatoare sau la cea care a preluat patrimoniul acesteia);
• o adeverinţă de la unitatea care a preluat patrimoniul fostei unităţi (la care persoana a fost angajată) din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai e posibilă (desfiinţarea postului).
PENSIONARII CARE-ŞI REDOBÂNDESC CAPACITATEA DE MUNCĂ:
carnetul de muncă (original + copie) şi/sau adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele Legii nr. 76/2002, precum şi alte acte care atestă existenţa unor raporturi de muncă/serviciu până la 31 decembrie 2010 şi (după caz) vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;
decizia de revizuire medicală (original + copie) din care să rezulte redobândirea capacităţii de muncă;
• o adeverinţă de la ultima unitate/unitatea care a preluat patrimoniul acesteia din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai e posibilă (lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior).
PERSOANELE ALE CĂROR RAPORTURI DE MUNCĂ/SERVICIU AU ÎNCETAT ÎN PERIOADA DE SUSPENDARE:
carnetul de muncă (original + copie) şi/sau adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele Legii nr. 76/2002, precum şi alte acte care atestă existenţa unor raporturi de muncă/serviciu până la 31 decembrie 2010 şi vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;
• un act din care să rezulte data încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă/serviciu.
ABSOLVENŢII INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ (în vârstă de minimum 16 ani), care nu s-au angajat (în domeniul pentru care s-au pregătit) într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, este nevoie de:
actul de absolvire a formei de învăţământ (original + copie);
• o adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (pentru a certifica data înregistrării persoanei respective în evidenţele proprii).
ABSOLVENŢII ŞCOLILOR SPECIALE
Pentru absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap (în vârstă de minimum 16 ani), care nu s-au angajat în domeniul pentru care s-au pregătit, este nevoie de:
actul de absolvire a şcolii speciale (original + copie).
Sursa: ANOFM

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here