Actul normativ care reglementează detalii privind operaţiunea de compensare externă este Norma BNR nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi, cu modificările şi completările ulterioare.

Schema operaţiunii de compensare externă:

Operaţiunea de compensare externă Sunt operaţiuni nemonetare, definite prin dispoziţiile art.1 lit. k) din Norma BNR nr. 26/2006  ca “operaţiuni de natura balanţei de plăţi, care se desfăşoară fără transferarea de fonduri, în totalitate sau parţial, cum ar fi bartere, compensări (netting), aranjamente de cliring şi altele asemenea.”Compensarea poate avea loc la nivelul cel mai mic al datoriilor şi creanţelor reciproce.
Subiectele operaţiunii de compensare externă Persoana juridica iniţiatoare – persoana juridică care solicită stingerea obligaţiilor reciproce prin intermediul unui document.
Persoana juridica destinatară – persoana juridica care acceptă compensarea unei creanţe prin datoria sa către iniţiator.
Documente în baza cărora se efectuează operaţiunea de compensare externă Proces verbal de compensare (aveţi modelul mai jos).
Înregistrare în contabilitate 5125 = 411
401 = 5125
Raportare la BNR Se raportează la BNR, anexa nr. 6 din Norma BNR nr. 26/2006.

Modelul procesului verbal de compensare utilizat în operaţiunea de compensare externă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here