Ministerul de Finanțe vrea să excepteze instituțiile de credit din a cere documente justificative în cazul plății către persoane juridice sau persoane fizice pentru care există deja un dosar întocmit cu astfel de acte.

Proiectul de lege postat pe pagina de internet a insituției modifică și completează Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

În nota de fundamentare a proiectului, postat pe 26 octombrie 2017, se arată că legea actuală prevede că persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniştii, persoanele fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocierile şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică, pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori: “În practică, însă, există posibilitatea ca persoanele respective să efectueze operațiuni de plăți prin instrumente de plată cu acces la distanță (internet banking, mobile banking). În astfel de situații, instituțiile de credit sunt în imposibilitatea de a solicita documente justificative legale pentru efectuarea unor astfel de transferuri”, mai susțin reprezentanții ministerului de Finanțe.

La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  • (4) Prin excepție de la prevederile alin.(3), în cazul operațiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor.”
De asemenea, proiectul legislativ prevede stabilirea unor amenzi în cazul în care se vor face transferuri bancare la distanță fără o bază cu documente justificative.

La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  • (2) Nerespectarea prevederilor art. 6 şi art. 11 alin. (1) – (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.
După încheierea perioadei de dezbatere publică, de 30 de zile pe pagina web a ministerului de Finanțe, proiectul de lege va fi trimis Parlamentului spre adoptare.

Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here