Documentele pe care le solicită inspectorii, atunci când vin în control la sediul angajatorului, sunt urmatoarele:

1. Actele constitutive ale societăţii:

– Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului,

– Actul constitutiv, actele adiţionale daca este cazul.

2. Registul unic de control, ştampila societăţii şi împuternicire pentru cel care va reprezenta firma în relaţiile cu Inspecţia Muncii.

3. Dosarele de personal ale salariaţilor din care să nu lipsească:

– Contractul Individual de Muncă în conformitate cu prevederile legale de la data întocmirii lui, semnat de ambele părţi;

– fişa de post;

– deciziile de încetare şi actele adiţionale acolo unde este cazul;

– copii după documentele personale ale fiecărui angajat (carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie – dacă este cazul, ultima diplomă de studii absolvită);

–  orice alt document care a stat la baza întocmirii Contractului Individual de Muncă și/sau a deciziilor/ actelor adiționale/ procedurilor de cercetare disciplinară prealabilă.

4. Statele de plată a salariilor pe o anumită perioadă de timp (perioada poate varia de 6 luni la 1 an). Tot aici se va menționa ca și document de prezentat pontajul în baza căruia s-a întocmit statul de salarii.

5. Dovada efectuării plății salariilor către angajați. De cele mai multe ori plata se poate proba prin semnătura salariatului pe fluturașul lunar. Constituie dovadă a efectuării plății salariului și extrasul bancar, acolo unde plata salariului se face de către anagjator prin transfer bancar.

6. Planificarea concediilor de odihnă pe anul în curs. În conformitate cu prevederile Art. 143, alineatul 1) din Codul Muncii, „efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.”

7. Regulamentul Intern actualizat, care atestă că fiecare angajat a luat la cunostinţă de prevederile lui.

8. Contractul colectiv de muncă dacă este cazul.

Aceasta este o listă de documente obligatorii, documente pe care inspectorii le cer în momentul în care doresc efectuarea unu control de rutină.

Atunci când Inspecția Muncii vine în control, în urma unei sesizări făcute de un salariat/fost salariat, toate aceste documente rămân valabile. Pentru a nu divulga identitatea salariatului care a făcut reclamația, se va cere o lista cu numele unor salariați (încetați sau activi). Cu ajutorul acestei liste va face verificarea reclamaţiei angajatului/fostului angajat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here