A fost aprobat, de Executiv, proiectul de ordonanţă privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, semnalat pe Newsletter încă în faza de proiect iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice.

Ordonanţa Guvernului nr.13/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr.607 din 29 august şi este în vigoare de la 1 septembrie a.c.

● Prin intrarea în vigoare a actului normativ, care abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 356/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc reglementări noi privind:

Dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti. Părţile sunt libere să stabilească, în convenţii, rata dobânzii atât pentru restituirea unui împrumut al unei sume de bani, cât şi pentru întârzierea la plata unei obligaţii băneşti.

Dobânda datorată de debitorul obligaţiei de a da o sumă de bani la un anumit termen, calculată pentru perioada anterioară împlinirii termenului scadenţei obligaţiei, este denumită dobândă remuneratorie.

– Dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea obligaţiei respective la scadenţă este denumită dobândă penalizatoare.

– Prin dobândă se înţelege nu numai sumele socotite în bani cu acest titlu, ci şi alte prestaţii, sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obligă drept echivalent al folosinţei capitalului.

În cazul în care, potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi remuneratorii şi/sau penalizatoare, după caz, şi în absenţa stipulaţiei exprese a nivelului acestora de către părţi, se va plăti dobânda legală aferentă fiecăreia dintre acestea.

Rata dobânzii legale remuneratorii se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR, iar rata dobânzii legale penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus 4 puncte procentuale. În raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, rata dobânzii legale se stabileşte ca mai sus, diferenţiat şi diminuată cu 20%.

– Până la intrarea în vigoare a Legii privind Codul, republicată, acest mod de calcul a ratei dobânzii remuneratorii şi penalizatoare se aplică pentru stabilirea dobânzii în materie comercială.

– Dobânda se va calcula numai asupra cuantumului sumei împrumutate. Cu toate acestea, dobânzile se pot capitaliza şi pot produce dobânzi în temeiul unei convenţii speciale încheiate în acest sens, după scadenţa lor, dar numai pentru dobânzi datorate pe cel puţin un an.

Potrivit ordonanţei, cu începere de la 1 octombrie 2011, dobânzile remuneratorii se pot capitaliza şi pot produce dobânzi.

● Alte modificări şi completări de acte normative se referă la:

– Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară. O completare introdusă la O.G.nr.9/2004 prevede că această ordonanţă nu aduce atingere dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.288/2010;

– O.U.G.nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, o parte din amendamente fiind prevăzute să intre în vigoare la 31 decembrie 2011;

– Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit. Semnalăm, dintre modificări pe cele referitoare la desemnarea judecătorilor sindici în mod aleatoriu, în sistem informatizat, precum şi posibilitatea ca Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar să poată fi desemnat lichidator.

● Ordonanţa prezintă lista directivelor comunitare ale căror dispoziţii au fost transpuse, în legislaţia românească, prin acest act normativ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here