Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a atras atenţia contribuabililor, printr-un comunicat de presă publicat ieri pe site-ul instituţiei, că Declaraţia 200 privind veniturile realizate în România în 2015 trebuie depusă până pe 25 mai. Persoanele care nu depun la termen acest formular fiscal vor fi sancţionare cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.

Pentru uşurarea îndeplinirii acestei obligaţii fiscale, formularul poate fi completat şi online, prin accesarea  „Serviciului Privat Virtual” la această adresă. Alternativ, utilizând un certificat digital, formularul poate fi completat prin accesarea adresei www.eguvernare.ro , secţiunea „Depunere declaraţii”. Cei care optează pentru completarea formularului pe hârtie pot transmite Declaraţia 200 prin poştă sau o pot depune direct la registratura administraţiei fiscale în a cărei rază teritorială se află domiciliul acestora.

Cine trebuie să completeze şi depună Declaraţia 200?

Potrivit ANAF, obligaţia completării şi depunerii Declaraţiei 200 privind veniturile realizatea în România în 2015 revine persoanelor fizice care realizează în România, individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din:

 • activităţi independente;
 • cedarea folosinţei bunurilor;
 • activităţi agricole, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
 • piscicultură;
 • silvicultură;
 • transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
 • operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
 • jocuri de noroc.

Declaraţia 200 se depune şi de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România şi optează pentru regularizarea impozitului în România, începând cu 1 iunie 2015.

Categorii de venituri ce nu trebuie menţionate în Declaraţia 200

Sunt exceptate de la obligaţia menţionării în Declaraţia 200 privind venitul realizat:

 • Veniturile nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
 • Veniturile cu impunere finală obţinute din:
  • drepturi de proprietate intelectuală;
  • activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Fac excepţie veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie;
  • activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară.
 • Veniturile din arendarea bunurilor agricole;
 • Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final;
 • Veniturile sub formă de salarii şi veniturile asimilate salariilor;
 • Veniturile din investiţii (cu excepţia transferului titlurilor de valoare, operaţiunilor de vânzare-cumpărare de valută la termen);
 • Veniturile din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
 • Veniturile din pensii;
 • Veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală;
 • Veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare;
 • Veniturile din alte surse.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here