Senatorii vor dezbate un proiect legislative de acordare a unor facilități fiscal celor înscriși la fondurile de pensii ocupaționale. Astfel, ratele/sumele achitate la fond ar urma să devină cheltuieli deductibile, fără a fi impozitate ca venit. De asemenea, dividendele plătite la fonduri nu vor fi impozabile, aceste stimulente find create pentru ca fondurile de pensii ocupaționale să devină mai atractive. Practic, propunerea legislativă vrea ca pensiile ocupaționale să beneficieze de un regim fiscal relativ similar fondurilor de pensii administrate privat sau fondurilor de pensii facultative.

Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

La art.26 alin.(l) litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

h) provizioanele tehnice constituite de persoanele juridice, administratori de fonduri de pensii facultative, administratori de fonduri de pensii ocupaţionale, respectiv administratori de fonduri de pensii administrate privat, potrivit prevederilor legale;

La art.43 alin.(5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative, fondurilor de pensii ocupaţionale;

La art.68, după aiin.(41) se introduce un nou alineat, alin.(42), cu următorul cuprins:

(42) Sunt cheltuieli deductibile sumele plătite la fondurile de pensii ocupaţionaie, potrivit Legii nr.1/2020.

De asemenea, se arată în proiect, trebuie corelate unele prevederi din noua lege privind pensile ocupaționale (Legea nr. 1/2020) cu Codul fiscal.

La art. 125 alin.(l), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) fondurilor de pensii administrate privat, fondurile de pensii ocupaţionale şi fondurilor de pensii facultative constituite conform prevederilor legislaţiei specifice în materie;

Proiectul prevede, așadar, ca sumele plătite la fondurile de pensii ocupaționale să fie considerate cheltuieli deductibile și să fei incluse în categoria veniturilor care nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit. Totodată, la determinarea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor vor fi deduse din venitul brut contribuțiile la fondurile de pensii ocupaționale.

La art.62, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

k) pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, pensiile acordate în cazurile de invaliditate sau de deces pentru personalul participant, potrivit legii, la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, pensiile acordate în cazurile de invaliditate sau de deces, survenite în timpul sau din cauza serviciului, personalului încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, altele decât pensiile plătite din fonduri constituite prin contribuţii obligatorii la un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative, pensii ocupaţionale şi cele finanţate de la bugetul de stat.

De asemenea, contribuțiile la pensiile ocupaționale vor fi incluse în categoria veniturilor din salarii și venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale. Proiectul mai stabilește că dividendele plătite fondurilor de pensii ocupaționale nu vor fi supuse impozitării, iar veniturile din viitoarele pensii ocupaționale sunt considerate venituri din pensii.

La art.76 alin.(4), după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:

u) contribuţiile la fondurile de pensii ocupaţionaie, potrivit Legii nr.1/2020.

La art.99, după alin.(2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

(3) Drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2020 privind pensiile ocupaţionale reprezintă venituri din pensii.

Senatul este prima camera parlamentară sesizată, urmând ca proiectul să fie dezbătut ulterior în Camera Deputaților, forul decizional.

Ai nevoie de Legea nr.227/2015? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here