Actul normativ analizat astăzi, OpANAF nr. 2047/2016, aduce o procedură foarte importantă în administrarea sumelor încasate sub forma prejudiciului recuperat de la persoanele fizice ce au calitatea de suspect sau inculpat, pentru fapte de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Procedura se aplică pentru sumele încasate de la persoanele cu calitate de suspect sau inculpat, când aceștia acoperă integral prejudiciul în cursul urmăririi penale sau a judecății, până la primul termen de judecată sau când instanța dispune restituirea sumelor sau a diferențelor de sume achitate cu titlu de prejudiciu.

În vederea estimării prejudiciilor, organele competente în combaterea evaziunii fiscale efectuează constatări, întocmind în acest sens procese verbale de constatare.

Estimarea prejudiciului poate fi realizată și pe baza expertizelor judiciare sau a rapoartelor tehnico-științifice. Documentele amintite mai sus nu constituie titlu de creanță fiscală, ci reprezintă acte procedurale, ce pot constitui mijloace de probă.

Sumele încasate pentru acoperirea prejudiciului generat din fapte de evaziune fiscală se înregistrează în contul 50.86.09Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005“. 

Suspectul/inculpatul efectuează plata pe baza codului numeric personal. Aici trebuie amintit faptul că prejudiciile sunt de obicei realizate pe seama sustragerii la plată efectuată la persoanele juridice pe care aceștia de obicei le administrează.

Practic, subiectul impunerii este persoana juridică/societatea ce datorează la plată impozite mai mari, iar subiectul infracțiunii este persoana fizică ce a condus la realizarea sustragerii la plată.

În acest sens, întreaga procedură aplicabilă este construită astfel încât sumele de bani să fie încasate de la persoana fizică vinovată, pentru impozite și taxe datorate de persoana juridică.

Deschiderea contului de recuperare a sumelor se realizează la Trezoreria statului, unde persoana fizică își are domiciliul fiscal. Sumele depuse se țin într-o evidență distinctă pe tipuri de impozite, taxe și contribuții, organizate pe codul de înregistrare fiscală a persoanei juridice titulară la plată a impozitului.

Aceste sume sunt administrate pe seama persoanei juridice, separat de creanțele fiscale curente ale acesteia.

În acest sens, la momentul existenței unei hotărâri definitive și irevocabile a instanței, trebuie să se dea o destinație sumelor încasate sub formă de prejudicii.

Dacă decizia instanței este de constatare a infracțiunii și a existenței prejudiciului, sumele încasate anterior sub formă de prejudiciu se vor distribui pe categoriile de impozite, taxe și contribuții datorate la plată de persoana juridică sub forma stabilită de decizia instanței, respectându-se pe cât posibil scadențele de plată. 

Dacă decizia instanței este de inexistența infracțiunii sau a prejudiciilor, în acest caz sumele se restiuie persoanei fizice, actul normativ dezvoltând și această procedură de restituire.

Actul normativ are și o procedură tranzitorie, în sensul în care dacă intervine și o inspecție fiscală suprapusă peste această perioadă, sumele vor fi transferate corespunzător.

Ai nevoie de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here