Ordinul nr. 3891/2023 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională „Români care au marcat cultura şi civilizaţia lumii”, clasele a IX-a/a X-a/a XI-a, învăţământ liceal este în vigoare de la 20 aprilie 2023. Programa şcolară se aplică începând cu anul şcolar 2023-2024.

Disciplina şcolară „Români care au marcat cultura şi civilizaţia lumii” reprezintă o propunere de opţional de tip integrat, pentru segmentul curriculumului la decizia şcolii (CDŞ). Disciplina este inclusă în oferta naţională şi se adresează nivelului liceal de învăţământ. Programa şcolară este proiectată pe durata unui an de studiu, putând fi aplicată la oricare dintre clasele de liceu: a IX-a, a X-a sau a XI-a.

Resursa de timp alocată acestui demers curricular este de o oră pe săptămână, scopul principal fiind acela de a familiariza tinerele generaţii cu activitatea unor personalităţi româneşti, cu reprezentativitate pentru diferite domenii ale cunoaşterii, de la cultură şi artă până la ştiinţă, tehnică sau sport, domenii în care performanţa le-a fost recunoscută şi validată.

Studierea unui astfel de curs opţional integrat corespunde intereselor şi nevoilor elevilor, transpuse în exemple de bune practici, prin preluarea şi însuşirea unui set structurat de valori. Prin diversitatea domeniilor de conţinut, programa vine în sprijinul acestora, prin studiul biografiei şi al activităţii personalităţilor ce reprezintă modele viabile de dezvoltare personală.

Programa dezvoltă competenţe interpersonale, sociale şi civice şi de a învăţa să înveţi. Cursul opţional valorifică, prin intermediul personalităţilor reunite în jurul unor domenii tematice de conţinut, modalităţi optime de depăşire a eventualelor obstacole apărute în evoluţia unei cariere profesionale. Disciplina opţională nu urmăreşte doar acumularea unor cunoştinţe din biografia personalităţilor, ci formarea de competenţe de autocunoaştere, autocontrol şi interacţiune socială.

Din perspectiva planurilor-cadru pentru învăţământul liceal, programa contribuie la profilul de formare al absolventului, prin dezvoltarea unor competenţe-cheie stabilite la nivel european:

– competenţa civică;

– competenţa de sensibilizare şi exprimare culturală;

– competenţă personală, socială şi de a învăţa să înveţi;

– competenţa digitală.

Programa şcolară urmăreşte, din perspectivă curriculară, dezvoltarea a trei competenţe generale din care derivă competenţele specifice, transpuse sub forma cunoştinţelor, a abilităţilor şi a atitudinilor formate prin învăţare. Contribuţia la profilul de formare al absolventului de liceu se realizează prin asocierea setului de competenţe specifice cu activităţile de învăţare propuse, prin intermediul cărora acestea vor fi structurate (formate, dezvoltate şi exersate). Conţinuturile sunt grupate pe arii tematice, cu relevanţă pentru domeniile cunoaşterii pe care le investighează. Sugestiile metodologice oferă mai multe elemente specifice şi aplicate pentru organizarea activităţilor didactice, inclusiv aspecte privind evaluarea.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here