Potrivit Clauzei 5 din cadrul Directivei 99/70/CE, pentru a preveni abuzurile care rezultă din folosirea contractelor sau a raporturilor de muncă pe durata determinată succesive, statele membre, după consultarea partenerilor sociali, în conformitate cu legislaţia, convenţiile colective şi practicile naţionale, şi/sau partenerii sociali, introduc, acolo unde nu există măsuri legale echivalente de prevenire a abuzului, într-un mod care să ia în considerare nevoile unor sectoare şi/sau categorii specifice de lucrători, una sau mai multe din următoarele măsuri: 

  • motive obiective care să justifice reînnoirea unor asemenea contracte sau raporturi de muncă; 
  • durata totală maximă a contractelor sau raporturilor de muncă pe durata determinată succesive; 
  • numărul de reînnoiri ale unor asemenea contracte sau raporturi de muncă. 

Statele membre, după consultarea partenerilor sociali, şi/sau partenerii sociali stabilesc, acolo unde este cazul, în ce condiţii contractele sau raporturile de muncă

  • sunt considerate „succesive”; 
  • sunt considerate contracte sau raporturi de muncă pe durata nedeterminată. 

Potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Curtea a precizat că prevederile Clauzei 5 interzic existenţa unei reglementări naţionale potrivit căreia sunt considerate contracte de muncă sau raporturi de muncă pe durata determinată succesive numai acele contracte sau raporturi de muncă care sunt separate unul de altul printr-o perioada de timp de cel mult 20 de zile lucrătoare. O astfel de prevedere ar putea avea drept efect nu numai să excludă un mare număr de lucrători cu contracte pe durata determinată de la protecţia oferită de Directiva, dar şi să permită folosirea abuzivă de către angajatori a acestor contracte sau raporturi de muncă.

Totuşi, Clauză 5 nu interzice, în general, o prevedere a legislaţiei naţionale potrivit căreia sunt considerate contracte de muncă sau raporturi de muncă pe durata determinată succesive numai acele contracte sau raporturi de muncă care sunt separate printr-o perioada de timp de cel mult 3 luni.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here