Directiva europeană 97/81/ CEE defineşte termenii de „lucrător pe fracţiune de normă” şi „lucrător cu normă întreagă comparabil”.

 “Lucrător pe fracţiune de normă” reprezintă un angajat al cărui program normal de lucru, calculat pe o bază săptămânală sau ca medie pe o perioadă de angajare de până la un an, este mai mic decât programul normal de lucru al unui lucrător cu normă întreagă comparabil. 

“Lucrător cu normă întreagă comparabil” reprezintă un lucrător cu normă întreagă din aceeaşi unitate care are acelaşi tip de contract de muncă sau relaţie de muncă, care este angajat în aceeaşi muncă/activitate sau într-o muncă/activitate asemănătoare, având în vedere şi alte consideraţii care pot include vechimea în muncă şi calificarea/aptitudinile. 

În cazul în care nu există un lucrător cu normă întreagă comparabil în aceeaşi unitate, comparaţia se face prin referinţă la contractul colectiv aplicabil sau, în cazul în care nu există un contract colectiv aplicabil, în conformitate cu legislaţia, contractele colective sau practicile colective la nivel naţional.

În ceea ce priveşte condiţiile de ocupare a forţei de muncă, lucrătorii cu fracţiune de normă nu sunt trataţi într-un mod mai puţin favorabil decât lucrătorii cu normă întreagă comparabili numai din cauza că aceştia lucrează cu fracţiune de normă, cu excepţia cazului în care un tratament diferit este justificat din motive obiective.

În mod practic, diferenţa dintre un lucrător cu fracţiune de normă şi un lucrător cu normă întreagă este dată de două elemente:

  • timpul de muncă;
  • organizarea timpului de muncă.

În ceea ce priveşte timpul de muncă, numărul orelor lucrate în cazul lucrătorului cu fracţiune de normă este inferior numărului normal de lucru ale unui lucrător cu normă întreagă, care desfăşoară un program normal de lucru, adică 40 de ore pe săptămâna, 8 ore pe zi.

În ceea ce priveşte organizarea timpului de lucru, lucrătorul cu fracţiune de normă nu are obligatoriu un program regulat, ci acesta urmează să îşi desfăşoare activitatea în funcţie de interesele economice ale angajatorului.

În măsură în care este posibil, angajatorii sunt obligaţi să furnizeze la timp informaţii privind disponibilitatea unor posturi pe fracţiune de normă şi cu normă întreagă în unitate pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la fracţiune de normă şi invers, precum şi să furnizeze informaţii adecvate privind muncă pe fracţiune de normă în unitate către organismele care îi reprezintă pe lucrători.

În măsură în care este posibil, angajatorii ar trebui să ia în considerare: 

  • cererile lucrătorilor de a se transferă de la muncă cu normă întreagă la muncă cu fracţiune de normă care devine disponibilă în cadrul unităţii; 
  • cererile lucrătorilor de a se transferă de la muncă cu fracţiune de normă la muncă cu normă întreagă sau de a-şi mari programul de lucru în cazul în care apare această oportunitate; 
  • furnizarea la timp de informaţii privind disponibilitatea unor posturi cu fracţiune de normă şi normă întreagă în unitate pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la fracţiune de normă şi invers; 
  • măsurile de facilitare a accesului la muncă cu fracţiune de normă la toate nivelurile din unitate, inclusiv posturi calificate şi de conducere, şi, acolo unde este cazul, de facilitare a accesului lucrătorilor cu fracţiune de normă la o formare profesională care să le sporească oportunităţile profesionale şi mobilitatea profesională.

Refuzul unui lucrător de a se transfer de la munca cu normă întreagă la munca pe fracţiune de normă sau invers nu ar trebui să constituie în sine un motiv valabil de reziliere a contractului de muncă, fără a aduce atingere rezilierii în conformitate cu legislaţia, contractele colective şi practicile la nivel naţional ori pentru alte motive de acest fel care pot apărea din cerinţele operaţionale ale unităţii respective.

Ai nevoie de Directiva nr. 81/1997 privind Acordul-cadru cu privire la munca cu fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP şi CES? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here