Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată în Monitorul Oficial nr. 451/2013, a fost modificată, anul acesta prin Ordonanţa Guvernului nr. 13/2016Recent, ordonanţa a fost aprobată prin Legea nr. 156/2016, cu noi modificări şi completări pe care le semnalăm mai jos.

Legea nr. 156/2016 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 543/2016 şi este în vigoare din data de 22 iulie.

“Sisteme alternative, de eficienţă ridicată”

În noua formă, a legii se prevede că prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător.

Textul, conţinut în articolul 9 al legii, a rămas , practic, neschimbat. Ceea s-a modificat este trimiterea la tipul de clădiri la care se referă obligaţiile de mai sus.

În forma anterioară, se făcea trimitere la clădirile noi/ansamblurile de clădiri prevăzute la art. 14 alin. (2) care se referă la clădirile noi din proprietatea sau administrarea autorităţilor administraţiei publice, care urmează să fie recepţionate în baza autorizaţiei de construire emise după 31 decembrie 2018 şi care vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

În forma modificată de Legea nr. 156/2016, trimiterea se face la “clădirile noi/ansamblurile de clădiri prevăzute la art. 6 alin. (1)”, acestea fiind:

a) locuinţe unifamiliale;

b) blocuri de locuinţe;

c) birouri;

d) clădiri de învăţământ;

e) spitale;

f) hoteluri şi restaurante;

g) construcţii destinate activităţilor sportive;

h) clădiri pentru servicii de comerţ;

i) alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

Constatăm, astfel, că obligaţia nu mai privşte doar clădirile proprietate publică, ci construcţi după încadrarea în una din categoriile de mai sus, enumerate în art. 6 (1) al legii. 

Clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero

Legea a instituit termene pentru clădirile al căror consum de energie trebuie să fie aproape egal cu zero. Astfel: potrivit art. 14 (1) şi (2):

  • clădirile noi, pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizaţiei de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero ; 
  • prin excepţie, clădirile noi din proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice, care urmează să fie recepţionate în baza autorizaţiei de construire emise după 31 decembrie 2018, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

Legea nr. 156/2016 introduce o nouă obligaţie, şi anume că, pentru încadrarea în termenele de mai sus, prin certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, se va solicita încadrarea necesarului de energie al clădirilor în nivelurile prevăzute în reglementările tehnice specifice

Sistemul de control

În forma nouă a legii, sistemul de control din partea Inspectoratului de Stat în onstrucţii trebuie să vizeze, între altele (menţionând aici obligaţile modificate) :

  • verificarea anuală, prin sondaj, a minimum 10% din certificatele şi rapoartele de audit energetic, precum şi din rapoartele de inspecţie a sistemelor de încălzire şi de climatizare, înregistrate anual în băncile de date specifice;
  • verificarea afişării certificatului la clădirile cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 m2, prevăzute la art. 22 alin. (4), care sunt frecvent vizitate de public.

La ce fel de clădiri se face referire?

Prin art. 22 (4) din legea de bază, obligaţia de afişare se referă la toate categoriile de clădiri de interes şi de utilitate publică, precum şi la cele prevăzute la art. 6 alin. (1), care sunt frecvent vizitate de public.

Am arătat, mai sus, tipurile de clădiri prevăzute de art. 6 (1). În ce priveşte sintagma « frecvent vizitate de public », a fost introdusă în lege şi definiţia corespunzătoare, astfel: clădire frecvent vizitată de public – clădire cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 m2 în care se desfăşoară activităţi cotidiene sau periodice de interes general şi/sau comunitar, social, cultural, comercial şi altele asemenea şi care are spaţiu/spaţii cu funcţiunea/funcţiuni destinată/destinate accesului şi prezenţei publicului temporar sau permanent în acesta/acestea

Sancţiuni

A fost modificat şi regimul de sancţionare a unora din faptele care constituie contravenţii, şi anume:

  • nerespectarea obligaţiei auditorului energetic pentru clădiri şi a expertului tehnic atestat de a transmite, în format electronic, la termenul stabilit prin lege, conţinutul certificatelor şi al sintezelor privind rapoartele de audit energetic şi de inspecţie a sistemelor de încălzire şi climatizare;
  • nerespectarea obligaţiei de afişare a certificatului de către proprietarii/administratorii clădirilor cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 m2, de interes şi de utilitate publică, precum şi cele prevăzute la art. 6 alin. (1), care sunt frecvent vizitate de public.

Să mai menţionăm, în sfârşit, şi modificarea cuantumurilor unora din amenzi, precum şi a regimului unor contravenţii care îi privesc pe auditorii energetici. 

Ai nevoie de Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AI
CI
!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua!
    Se precizeaza undeva in lege daca intocmirea acestui studiu se face de catre un auditor energetic? Sau poate fi realizat de proiectantul de instalatii al cladirii in cauza?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here