Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale-CCR (www.ccr.ro), în ziua de 18.09.2018, Plenul CCR a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, mai multe obiecții de neconstituționalitate, dintre care pe una o considerăm de interes pentru cititorii noștri. 

Astfel, “CCR…..cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiile art. I pct. 10 [cu referire la art. 43 alin. (2) indice 1 din Legea nr. 192/2006], art. I pct. 16 [cu referire la partea introductivă a art. 60 indice 1 alin.(1) din Legea nr.192/2006] și ale art. I pct. 21 [cu referire la art. 76 din Legea nr. 192/2006] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator sunt neconstituționale”.

De asemenea, trebuie adăugat că CCR, în aceeași ședință, cu unanimitate de voturi,  a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile art. I pct. 6 [cu referire la art. 18 alin. (1) indice 1 din Legea nr. 192/2006], art. I pct. 12 [cu referire la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 192/2006] și  ale art. I pct. 18 [cu referire la art. 61 alin. (3) și (4) din Legea nr. 192/2006] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, sunt constituționale în raport cu criticile formulate. 

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului. 

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțată de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Care este conţinutul textelor de lege declarate neconstituţionale de CCR? 

«Art.I. – Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441/22.05.2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:[…] 

10. La articolul 43, alineatul (2) indice 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) indice 1 În cauzele prevăzute la art. 60 indice 1, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părțile vor încerca soluționarea litigiului prin mediere.” […] 

16. La articolul 60 indice 1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 60 indice 1. – (1) În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluționare a conflictelor, părțile și/sau partea interesată, după caz, sunt ținute să facă dovada că au încercat procedura medierii, în următoarele materii:” […] 

21. După articolul 75 se introduc două noi articole, art. 76 și 77, cu următorul cuprins: 

„Art. 76. – Judecătorul, în baza rolului activ, aplicând dispozițiile art. 227 din Codul de procedură civilă, dispune trimiterea părților la mediere, în cauzele ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii, și care se află pe rolul primei instanțe de judecată de mai mult de 18 luni de la învestirea acesteia, fără a fi soluționate, exceptând cauzele în care acestea au încercat soluționarea prin mediere.”»

Ai nevoie de Legea nr. 192/2006? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here