Un nou ordin al preşedintelului ANAF modifică instrucţiunile privind declararea impozitului pe profit, cu precizări referitoare la completarea formularelor 101 şi 100, în legătură cu noile termene de declarare.

Ordinul preşedintelului ANAF nr. 155/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, a fost publicat în Monitorul oficial nr. 119 din 16 februarie a.c.

Ordinul ANAF are în vedere prevederea din art.II al recentei ordonanţe de Guvern nr. 2/2012, pentru modificarea Codului de procedură fiscală, potrivit căruia declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune de toţi contribuabilii, la organul fiscal competent, până la data de 25 martie 2012, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b) din Codul fiscal care depun declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 până la data de 25 februarie 2012.

În aceste condiţii, Instrucţiunile de completare a formularului 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit», în noua formulare, prevăd obligaţia depunerii declaraţiei privind impozitul pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor. Contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin. (5) lit. a) şi b) din Codul fiscal, depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor.

Contribuabilii care au optat pentru definitivarea închiderii exerciţiului financiar 2011 până la data de 25 februarie 2012, potrivit prevederilor art. 34 alin. (11) din Codul fiscal, în vigoare până la 31 decembrie 2011, depun declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 până la data de 25 martie 2012, fără a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2011.

Ordinul amintit conţine şi două prevederi speciale care se referă la:

– firmele care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, acestea având obligaţia de a depune declaraţia anuală de impozit pe profit şi de a plăti impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare;

– firmele care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare, obligate să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.

Contribuabilii prevăzuţi prin art.34 alin.(5) literele a) şi b) din Codul fiscal, la care se face trimitere în text, în legătură cu obligaţia de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit pentru anul 2011 până la 25 februarie a anului următor, sunt:

a) organizaţiile nonprofit;

b) contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură.

*

Mai reamintim, şi cu această ocazie, că ultimele modificări la Codul fiscal au fost aduse prin ordonanţa Guvernului nr.30/2011, începând cu 1 ianuarie 2012; Normele de aplicare a Codului fiscal au fost modificate, tot de dată recentă, prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2012, în vigoare de la 31 ianuarie a.c.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here