Discuţia de mai jos derivă dintr-un contract de credit şi se referă la implicaţiile de pe urma a două aspecte: contractul este declarat nul de instanţa de judecată, iar reclamanţii cer restitituirea prestaţiilor.
 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunilor de drept cu privire la următoarele aspecte: “1) Dacă acţiunea în restituirea prestaţiilor efectuate în baza unui act juridic (clauze din contract) constatat ca fiind nul absolut este prescriptibilă din punct de vedere extinctiv prin raportare la prevederile art. 1 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat. 2) În cazul în care răspunsul la prima întrebare este pozitiv (adică acţiunea în restituirea prestaţiilor este prescriptibilă din punct de vedere extinctiv), de când începe să curgă termenul de prescripţie?”
 
Expunerea succintă a procesului
Judecătoria Botoşani a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune în ceea ce priveşte capetele de cerere referitoare la nulitatea contractului de credit şi restituirea prestaţiilor, iar pe fond s-a admis acţiunea precizată, având ca obiect acţiunea în constatare formulată de reclamanţii A şi B, în contradictoriu cu pârâta Banca C, s-a constatat caracterul abuziv al clauzelor prevăzut de art. 9 lit. b) şi lit. e) din contractul de credit nr. xxxx din 8 august 2008, referitoare la comisionul de administrare şi la comisionul de urmărire riscuri şi s-a dispus eliminarea acestor clauze, pârâta fiind obligată să restituie reclamanţilor suma de 186 euro, cu titlu de comision de administrare şi suma de 1.039,5 euro – comision de urmărire riscuri.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că sancţiunea aplicabilă în cazul constatării caracterului abuziv al unei clauze, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu completările ulterioare (Legea nr. 193/2000), este nulitatea absolută, care poate interveni oricând, fie pe cale de acţiune, fie pe cale excepţie, fiind imprescriptibilă extinctiv.

Pe fond s-a reţinut, în esenţă, că prevederile contractului de credit bancar nr. xxxx din 8 august 2008, referitoare la comisionul de urmărire riscuri şi comisionul de administrare, nu au fost negociate direct cu reclamanţii, în sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 193/2000; că banca, prin stipularea unor astfel de clauze, a mărit artificial costul creditului, disimulând în fapt un procent consistent de dobândă, creând în detrimentul reclamanţilor un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligaţiile părţilor, contrar cerinţelor bunei-credinţe. Ca urmare a constatării caracterului abuziv al clauzelor mai sus menţionate, prima instanţă a dispus obligarea Băncii C la restituirea către reclamantă a sumelor încasate cu titlu de comision de administrare în cuantum de 186 euro şi 1.039,5 euro – comision de urmărire riscuri, reţinând caracterul retroactiv al efectelor, plata devenind nejustificată.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâta Banca C., completul de judecată al Tribunalului Botoşani subliniind că acţiunea în restituirea prestaţiilor efectuate în baza actului anulat este prescriptibilă extinctiv şi termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de anulare a actului. Totuşi, tribunalul a adresat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie întrebările de mai sus, al căror răspuns a fost considerat necesar în vederea formulării unei hotărâri.

Completul ÎCCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a respins acţiunea cu care a fost sesizată, arătând că întrebările nu reprezintă probleme de noutate, precum şi din alte raţiuni de tehnică decizională pe care nu este locul să le dezvoltăm aici. Reţinem, însă, aprecierile de principiu reamintite de ÎCCJ, care pot interesa pe cei care au asemenea probleme cu banca.

Ai nevoie de Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă? Îl poți obține în format .PDF sau MOBI apăsând AICI

Articolul continuă pe următoarea pagină

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here