Legea nr. 268/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei  a fost publicată în Monitorul Oficial. Modificările oficializate intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial, adică din 26 martie 2021. 

Noua lege prevede simplificarea procedurii de adopție. De exemplu, a fost prelungită valabilitatea atestatului de adoptator sau familie adoptatoare de la doi la cinci ani. „Atestatul prevăzut la alin. (5) este valabil pentru o perioadă de 5 ani”, scrie în textul legii.

De asemenea, se elimină din procedura de adopție identificarea rudelor de până la gradul al IV-lea în cazurile în care planul individualizat de protecţie a copilului are ca finalitate adopţia. Rudele vor fi căutate o singură dată şi doar până la gradul al treilea, scurtându-se, astfel, perioadele în care copiii rămân blocaţi în sistemul de protecţie.

Legea mai prevede ca vor putea beneficia de şansa la o familie şi copiii trecuţi de vârsta de de 14 ani, rămânând adoptabili până la majorat.

Adoptatorul sau familia adoptatoare care a adoptat unul sau mai mulți copii beneficiază pentru fiecare copil adoptat de o sumă fixă în cuantum de 1.500 lei pe an, destinată asigurării unor servicii de recuperare/reabilitare medicale, psihologice sau de altă natură și a căror necesitate a fost stabilită ca urmare a recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social.

Potrivit legii, cuantumul indemnizației lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției. Cuantumul indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei. În prezent indicatorului social de referință este de 500 de lei.

Astfel din martie 2021 indemnizaţia lunară care se acordă salariaților care vor să adopte copii va fi stabilită între 1.700 și 8.500 de lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here