Noua lege a voluntariatului (L 78/2014) a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârşitul lunii iunie, iar prevederile acesteia se vor aplica începând din 26 iulie.
La ceeaşi dată, vechea lege a voluntariatului (L 195/2001) va fi abrogată.

ORGANIZAŢIILE-GAZDĂ

Organizaţiile-gazdă îşi vor manifesta disponibilitatea de a colabora cu voluntari printr-un anunţ public.
Acestea vor oferi voluntarilor o instruire iniţială, însă vor putea oferi şi cursuri de instruire, formare şi pregătire profesională în domeniul în care acestea activează.
Legea nr. 78/2014 interzice încheierea de contracte de voluntariat pentru a evita încheierea de contracte individuale de muncă, contracte civile de prestări de servicii sau alte contracte civile cu titlu oneros. Contractele de acest fel vor fi anulate.
Organizaţiile-gazdă vor trebui să ţină evidenţa voluntarilor, a duratei şi a tipului de activităţi pe care le vor desfăşura şi a evaluării acestora. Totodată, fiecare organizaţie-gazdă va avea un coordonator al voluntarilor, aceştia din urmă fiind subordonaţii săi.

CONTRACTUL DE VOLUNTARIAT

Voluntariatul se va desfăşura obligatoriu în baza unui contract în formă scrisă, încheiat (în dublu exemplar) între voluntar şi organizaţia-gazdă.
Contractul de voluntariat va fi însoţit în mod obligatoriu de o fişă de voluntariat şi o fişă de protecţie a voluntarului.
Contractul va trebui să conţină următoarele clauze:
datele de identificare ale părţilor contractante;
descrierea activităţilor pe care le va presta voluntarul;
timpul şi perioada de desfăşurare a voluntariatului;
drepturile şi obligaţiile părţilor;
stabilirea cerinţelor profesionale, a abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente;
condiţiile în care se poate rezilia contractul.
Conform Legii nr. 78/2014, contractul de voluntariat va înceta:
la expirarea termenului stabilit în contract / la data la care prestaţiile care fac obiectul contractului au fost executate;
de comun acord;
la încetarea activităţii organizaţiei-gazdă;
prin denunţare unilaterală;
în cazul rezilierii.
Negocierea/renegocierea contractului se va face în urma cererii scrise a uneia dintre părţi.
Denunţarea unilaterală a contractului – la iniţiativa oricăreia dintre părţi – se va comunica şi motiva în scris, iar termenul de preaviz va fi de 15 zile.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ, CERTIFICATUL DE VOLUNTARIAT

De acum înainte, voluntariatul va fi considerat experienţă profesională şi/sau în specialitate, însă numai dacă voluntarii vor realiza activitatea în domeniul studiilor absolvite.
La cererea voluntarului, organizaţia-gazdă va elibera un certificat de voluntariat, care va avea anexat un raport de activitate.
Certificatul va conţine:
datele de identificare ale organizaţiei-gazdă emitente;
numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului;
numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat;
numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului;
perioada şi numărul de ore de voluntariat;
numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor;
numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei-gazdă;
menţiunea „Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat”.
Raportul de activitate va conţine:
activităţile de voluntariat prestate;
atribuţiile asumate;
aptitudinile dobândite.
Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România poate fi consultată integral aici.
Sursa: L 78/2014

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here