Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat este în vigoare de la 16 martie 2022.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2024 cota de contribuţie la fondul de pensii este de 4,75%.

Guvernul a adoptat prezenta ordonanţă, luând în considerare că atât în Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României (PNRR), cât şi în Programul de guvernare 2021-2024 este prevăzută măsura care vizează creşterea contribuţiilor către Pilonul II de pensii cu un punct procentual de la 3,75%, procentul aplicabil în prezent, până la 4,75% începând cu anul 2024.

De asemenea, s-a avut în vedere necesitatea instituirii cu celeritate a cadrului legal pentru a se asigura respectarea angajamentelor prevăzute de PNRR, referitoare la calendarul de îndeplinire a jalonului 213, Componenta C8, R6, în trimestrul I al anului 2022, în funcţie de care urmează a fi alocate sumele din PNRR.

În preambului actului normativ mai scrie că 31 martie 2022 reprezintă data până la care a fost asumată îndeplinirea jalonului 213 din PNRR – componentă a legislaţiei necesare pentru a asigura sustenabilitatea Pilonului II de pensii, iar nerespectarea acestui termen are drept consecinţă neîndeplinirea condiţiilor asumate de România şi poate atrage pierderea fondurilor alocate pentru această componentă.

Iar în lipsa luării unor măsuri imediate pentru îndeplinirea jalonului 213 din PNRR, România nu va putea accesa suma alocată acestei componente conform necesităţilor de finanţare stabilite iniţial şi demara acţiunile necesare ducerii la îndeplinire, în calendarul stabilit, a jalonului 213 şi a ţintelor asumate pe această componentă în cadrul PNRR, astfel cum a fost aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României.

Măsura este menită să vină în sprijinul participanţilor care contribuie la un fond de pensii administrat privat, care vor beneficia de o pensie privată, conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here