Semnalăm modificări şi completări la actele normative în domeniu, astfel cum aceastea au fost aduse prin Legea nr. 14/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români. Legea nr. 14/2018 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 50/2018 şi este în vigoare de la 21 ianuarie 2018. 

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

Declararea şi înregistrarea naşterii copilului. O prima modificare la lege se referă la declararea nașterii care trebuie făcută în termen de 30 de zile pentru copilul născut viu și în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Tot legea spune că, după împlinirea termenului de 30 de zile de la naşterea copilului, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului localităţii în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor sau, după caz, al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București. Înregistrarea nașterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

În această situaţie, prin completările recente la reglementarea de bază se prevede că întocmirea actului de naștere se face – în urma verificărilor standard – pe baza documentelor în funcţie de situaţia dată:

  • actul de identitate al mamei și al declarantului, certificatul medical constatator al nașterii și, după caz, certificatul de căsătorie al părinților.
  • în lipsa actului de identitate al mamei, înregistrarea se face pe baza celorlalte documente, a documentului întocmit de reprezentantul poliției cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unității sanitare în care a avut loc nașterea, cu privire la datele de identificare a mamei, și a verificărilor în registrele de stare civilă sau în Registrul național de evidență a persoanelor.

Legea de care ne ocupăm a adus şi completări, potrivit cărora:

  • dacă nu există certificat medical constatator al nașterii, actul de naștere se întocmește pe baza celorlalte documente, a expertizei medico-legale cu privire la data nașterii și a declarației de recunoaștere a mamei.
  • în lipsa declarației de recunoaștere a mamei, actul de naștere se întocmește fără a se completa rubricile referitoare la părinți. În acest caz, numele de familie și prenumele se stabilesc prin dispoziție emisă în termen de 5 zile de la data solicitării de către primarul unității administrativ-teritoriale unde se înregistrează nașterea.
  • expertiza medico-legală se face gratuit. 

Acte de stare civilă pentru cetăţeni români aflaţi în străinătate. Au fost modificate şi completate reglementările privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cei care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română, şi anume cu referire la transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă: se precizează unde trebuie mers, termene de rezolvare, acte necesare.

Este reglementat şi regimul certificatelor de naștere/extraselor de naștere/extraselor multilingve ale actelor de naștere emise de autoritățile străine, prin care s-a stabilit o altă filiație decât cea prevăzută de legea română, inclusiv precizarea că acest certificat este valabil doi ani de la data eliberării.

Contravenţii. La capitolul din reglementarea de bază privind contravenţiile, prin modificările recente se stabileşte ca neprezentarea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine ofiţerului de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăriei unităţii administrativ-teritoriale/misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României competent, pentru transcrierea/înscrierea în registrele de stare civilă române, în termenele prevăzute de lege, constituie contravenţie sancţionată cu amendă de la 100 la 200 lei.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

Pentru persoanele fizice care nu posedă act de identitate și sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reședință la adresa instituției ori centrului respectiv.

Dovada adresei de domiciliu sau de reședință se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, pentru situațiile în care aceste instituții se află în administrarea autorităților administrației publice locale. 

Ai nevoie de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here