19 August, 2017

Din această lună, ajutoarele sociale se suspendă pentru cei care au datorii la bugetul local!

Potrivit art. 4 al Legii nr. 166/2012, începând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei sau indemnizaţia pentru creşterea copilului, familiile şi persoanele singure beneficiare, cu drepturi stabilite de cel puţin şase luni, au obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Codului fiscal.

Verificarea îndeplinirii acestei obligaţii se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către bugetul local aferente anului anterior.

În situaţia în care până la data de 31 martie a fiecărui an primarul constată că nu a fost îndeplinită obligaţia de achitare a datoriilor faţă de bugetul local, acesta suspendă prin dispoziţie dreptul la ajutorul social pe o perioada de cinci luni, începând cu drepturile aferente lunii aprilie.

Pentru beneficiarii care nu şi-au achitat impozitele şi taxele locale până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, serviciul de specialitate al primarului are obligaţia să comunice acestora suma de plată, iar în cazul în care prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale s-a stabilit eşalonarea, reducerea sau scutirea obligaţiilor legale de plată, se va comunica şi termenul scadent pentru acestea.

Achitarea obligatiilor legale faţă de bugetul local în perioada menţionată atrage reluarea, prin dispoziţia primarului, a dreptului la ajutorul social, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării. Însă dacă după acest termen nu a fost îndeplinită obligaţia de plată a impozitelor şi taxelor locale, dreptul la ajutoarele sociale încetează prin dispoziţia primarului.

Pentru persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii, menţinerea drepturilor la ajutoarele sociale nu este condiţionată de obligaţia de achitare a datoriilor faţă de bugetul local. Se consideră familie şi persoana care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii: este necăsătorită, este vaduvă, este divorţată, al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecatorească, nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Însă pentru celelalte categorii suspendarea dreptului de ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna aprilie a fiecărui an, şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.

Având în vedere că ajutoarele sociale aferente lunii aprilie se plătesc în luna mai, celor care nu şi-au achitat taxele şi impozitele li se va suspenda plata  începând cu luna în curs.

————————————(P)————————————

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S


comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Un comentariu

  • Răspunde
    Alex
    octombrie 30 2014

    Stimata doamna

    daca copilul meu are multe absente,la scoala, deoarece eu muncesc zi si noapte,in agricultura,ca sa avem ce pune pe masa,si baiatul,fiind pe mana bunicilor,atunci de ce primaria mi- a taiat ajutorul social?Care lege permite asta?

Scrie un comentariu