În data de 7 mai 2014, Curtea Constituţională a României (CCR) a decis că prevederile referitoare la obligaţia de a participa la şedinţa de informare privind avantajele medierii sunt neconstituţionale.
Decizia respectivă a CCR-ului (nr. 266/2014) a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 464 din 25 iunie 2014. Prin urmare, de la această dată, prevederile declarate neconstituţionale sunt suspendate şi NU se mai aplică.
Prevederile declarate neconstituţionale sunt cele ale art. 2 alin. (1) şi (1^2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, pe care le puteţi citi în continuare.
“Art. 2.

(1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege.

(…)

(1^2) Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile în materiile prevăzute de art. 60^1 alin. (1) lit. a)-f).
Curtea a considerat că obligativitatea de a participa la şedinţa de informare privind avantajele medierii reprezintă o îngrădire a accesului liber la justiţieObligativitatea participării la informarea despre avantajele medierii reprezintă o îngrădire a accesului liber la justiţie, deoarece se constituie într-un filtru pentru exercitarea acestui drept constituţional, iar prin sancţiunea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată acest drept este nu doar îngrădit, ci chiar interzis, este precizat în decizia Curţii.

Conform Constituţiei României, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice în 45 de zile de la publicarea deciziei CCR-ului în Monitorul Oficial, dacă între timp Parlamentul sau Guvernul (după caz) nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.

Pe durata celor 45 de zile, dispoziţiile declarate neconstituţionale sunt suspendate de drept.

Litigiile pentru care trebuia făcută dovada participării la şedinţa privind avantajele medierii

Conform Legii nr. 192/2006, litigiile ce pot face obiectul medierii pentru care părţile şi/sau partea interesată erau ţinute să facă dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii sunt în următoarele materii:
în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
în materia dreptului familiei (continuarea căsătoriei, partajul de bunuri comune, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii);
• în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
• în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
• în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
• în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 de lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura ordonanţei de plată sau la procedura cu privire la cererile de valoare redusă.
Deci, din 25 iunie 2014, prevederile referitoare la obligaţia de a participa la şedinţa de informare privind avantajele medierii sunt suspendate timp de 45 de zile.
Dacă în acest interval Parlamentul sau Guvernul (după caz) nu vor pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei, dispoziţiile de la art. 2 alin. (1) şi (1^2) din Legea nr. 192/2006 îşi vor înceta efectele juridice.
Decizia CCR nr. 266/2014 este definitivă şi general obligatorie.

Sursa: Decizia 266/2014, Constituţia, Legea 192/2006 | Foto: Free Images

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here