21 Februarie, 2020

Din 11 decembrie intră în vigoare noi prevederi referitoare la atestarea produselor tradiţionale. Ce se întâmplă cu atestatele eliberate anterior?

Începând cu data de 11 decembrie 2013 vor intra în vigoare noile condiţii şi criterii pentru atestarea produselor tradiţionale alimentare.

Acestea au fost stabilite recent prin Ordinul comun nr. 724/1082/360/2013 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), al Ministerului Sănătăţii şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Noul act normativ abrogă prevederile Ordinului nr. 690/2004 pentru aprobarea Normei privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale, începând cu data de 11 decembrie.

Produsele tradiţionale sunt trecute în Registrul naţional al produselor tradiţionale (RNPT). RNPT-ul este publicat anual pe site-ul MADR-ului.

Potrivit noilor prevederi, pentru a figura în RNPT, un produs tradiţional trebuie:

- să fie fabricat din materii prime locale;
- să aibă o reţetă tradiţională specifică locului de prelucrare;
- să aibă în procesul de obţinere şi operaţiuni de prelucrare realizate manual;
- să dovedească un mod de lucru tradiţional.

Atenţie! Produsele a căror tradiţionalitate se datorează provenienţei/originii geografice sau aplicării unei inovaţii tehnologice NU pot fi înregistrate.

Totodată, Ordinul comun nr. 724/1082/360/2013 prevede că atestarea unui produs tradiţional implică respectarea unui caiet de sarcini, care trebuie să conţină:

• numele unic al produsului;
• descrierea caracteristicilor produsului;
• descrierea caracteristicilor materiilor prime, provenienţa acestora şi indicarea principalelor însuşiri organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice;
• descrierea caracteristicilor ingredientelor folosite în procesul de fabricaţie, indicarea ingredientelor şi a principalelor însuşiri organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice ale acestora;
• descrierea metodei de producţie cu specific local şi a procesului tehnologic tradiţional;
• descrierea elementelor specifice privind ambalarea;
• descrierea elementelor care definesc specificitatea produsului finit; însuşirile fizico-chimice; fotografia şi descrierea desenului pe secţiune; modul de producţie şi/sau de prelucrare tradiţional;
• cerinţele minime şi procedurile de verificare şi control al tradiţionalităţii produsului;
• capacitatea de producţie realizată;
• date, înscrisuri, referinţe bibliografice cu referire la vechimea produsului.

Caietul de sarcini trebuie depus (în trei exemplare) la direcţia pentru agricultură judeţeană/a municipiului Bucureşti în raza căreia este realizat produsul tradiţional. Odată cu caietul de sarcini trebuie depuse şi opisul, cererea de înregistrare, buletinul de analiză al produsului, fişa echipamentelor de producţie, schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite, certificatul de înmatriculare la registrul comerţului şi/sau certificatul de producător, copia actului de identitate al solicitantului.

Apoi, în cel mult 15 zile de la înregistrare, solicitantul va fi informat dacă există neconformităţi. Într-un asemenea caz, solicitantul va depune o altă cerere de înregistrare, respectând observaţiile (cu privire la documentele depuse) rezultate în urma verificărilor.

Dacă documentaţia corespunde prevederilor legale, va urma verificarea la faţa locului. În urma acesteia, rezultatul se va înscrie într-un proces verbal de constatare.

Dacă informaţiile corespund cu realitatea din teren, atunci produsul va fi înscris în RNPT şi se va elibera documentul “Atestat produs tradiţional”.

Atenţie! Atestatele eliberate anterior vor fi valabile timp de nouă luni de la data de 11 decembrie 2013. În aceste cazuri, eliberarea noului tip de atestat se poate face doar la cererea operatorilor economici şi după ce se verifică încadrarea vechiului caiet de sarcini şi a spaţiului de producţie în condiţiile noului act normativ.

De reţinut este că afişarea fotocopiilor atestatelor de înregistrare în RNPT la locul de comercializare a produselor este obligatorie şi că acestea sunt marcate cu un logo naţional.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Un comentariu

  • Răspunde
    decembrie 11 2013

    “De reţinut este că afişarea fotocopiilor atestatelor de înregistrare în RNPT la locul de comercializare a produselor este obligatorie şi că acestea sunt marcate cu un logo naţional.” – foarte important de stiut!

Scrie un comentariu