Ordonanţa de urgenţă nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial mdin 09 decembrie 2022.

OUG nr. 168/2022 reglementează diverse aspecte bugetare și este un act normativ foarte vast. Una dintre modificări se aplică și asupra Codului fiscal și este regăsită la Art. LIII. – din Ordonanță.

Modificările sunt punctuale și noi le precizăm pe cele mai importante:

  • Dacă un contribuabil, fie că este plătitor de impozit pe profit, fie că este microîntreprindere, depune Formularul 177 pentru direcționarea diferenței de sponsorizare către beneficiarii de sponsorizări, iar ulterior depune declarații rectificative prin care se diminuează suma impozitului de plată și, pe cale de consecință, suma pe care ar fi avut dreptul să o redirecționeze către beneficiarii de sponsorizări, atunci acest contribuabil este obligat să plătească către bugetul de stat suma ce a fost redirecționată în plus. Prin Ordin al Președintelui ANAF va fi adoptată procedura efectivă de restituire;
  • Pentru a se beneficia de facilități fiscale, în domeniul construcțiilor salariul minim brut de încadrare corespunzător unei norme de 8 ore/zi este de 4.000 lei, iar facilitățile se acordă până la plafonul de 10.000 lei;
  • Se reiterează faptul că sunt neimpozabile primele de asigurare de sănătate și serviciile medicale sub formă de abonament într-un cuantum anual de 400 euro în condițiile noilor modificări procedurale aduse de OG nr. 16/2022 – nu se va depăși plafonul lunar de 33% din salariul brut de încadrare;
  • Se reiterează faptul că cele șapte venituri neimpozabile de natură salarială acordate în procentul de 33% din salarii așa cum sunt reglementate de OG nr. 16/2022 se aplică și pentru soldele militare;
  • Se reformulează noțiunea de „comerciant – cumpărător-revânzător de energie electrică” cu un consum propriu de maxim 1% din achizițiile de energie electrică când se aplică măsura de taxare inversă la livrările de energie electrică către acest operator economic;
  • Dacă expediem produse accizabile în regim suspensiv de acciză utilizând sistemul EMCS se poate modifica destinația inițială utilizând aplicația informatică cu condiția ca noua destinație să fie una prevăzută în lege;
  • În perioada 1 ianuarie 2023 și până la data de 31 decembrie 2023 se suspendă scutirea la impozitare a sumelor decontate de angajator pentru educația timpurie a copiilor salariaților;
  • Se păstrează ca neimpozabilă și în anul 2023 a unei sume de 200 lei pentru salariații încadrați cu salariul minim brut garantat în plată cu condiția ca venitul brut realizat în aceeași lună să nu depășească suma de 400 lei.

O altă modificare importantă constă în prorogarea până la data de 31 decembrie 2023 de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale pentru acei operatori economici ce livrează bunuri sau prestează servicii prin intermediul automatelor comerciale de vânzări.

La o primă analiză, majorarea salariului minim brut la suma de 4.000 lei este aplicabilă doar pentru domeniul construcțiilor, iar pentru salariații din agricultură și din industria alimentară facilitățile fiscale din aceste domenii se acordă de la un salariu minim brut de 3.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here