Parlamentul European (PE) a solicitat astăzi Comisiei Europene, prin Rezoluţia PE referitoare la aplicarea principiului egalităţii de remunerare între bărbaţi şi femei, pentru muncă egală sau pentru o muncă de valoare egală (2013/2678(RSP)), revizuirea fără întârziere a Directivei 2006/54/CE privind egalitatea între femei şi bărbaţi în materie de muncă şi solicită Comisiei să sprijine statele membre în vederea reducerii diferenţei de remunerare între bărbaţi şi femei cu cel puţin cinci puncte procentuale anual, pentru a elimina diferenţa până în 2020.
În acest moment, la nivelul UE există o discrepanţă de plată între femei şi bărbaţi evaluată la 16,4% în anul 2010, iar consecinţa directă este nivelul pensiilor femeilor, care sunt, în medie, cu 39% mai mici decât cele ale bărbaţilor.
Conform concluziilor raportului privind evaluarea valorii adăugate europene, o scădere de 1% a discrepanţelor salariale de gen ar determina o creştere economică de 0,1%, iar eliminarea acestor discrepanţe are o importanţă majoră în actualul context de recesiune economică.
O rezoluţie asemănătoare a fost transmisă în cursul anului trecut (Rezoluţia din 24 mai 2012), prin care PE recomanda Comisiei modificarea directivei privind aplicarea principiului remunerării egale a lucrătorilor femei şi bărbaţi, pentru aceeaşi muncă sau o muncă echivalent, până la data de 15 februarie 2013.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here