Modificările privesc Hotărârea Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, publicată în Monitorul Oficial nr. 512/2014.

Vă semnalăm principalele noutăţi aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2015, în vigoare din 19 ianuarie, data publicării în Monitorul oficial nr. 43/2015. 

Informaţiile care se trimit de MFP la Autoritatea Rutieră Română

Potrivit actului de reglementare, între MFP, ANAF şi Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., prin Ministerul Transporturilor, se încheie un protocol de colaborare cu privire la transmiterea informaţiilor referitoare la operatorii economici din România care nu mai îndeplinesc condiţiile de eligibilitate la restituire. Prin modificările aduse de H.G. nr. 15/2015, informaţiile cerute atestă că sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici stabiliţi în România, dacă:

  • nu sunt declaraţi inactivi conform prevederilor art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
  • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea nu au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
  • nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei, definite potrivit art. 2 alin. (18) din Regulament;
  • nu se află în procedură de executare silită, faliment, orice formă de reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare.

Observăm că nu se mai regăseşte condiţia potrivit căreia operatorii economici trebuiau să demonstreze că nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile.

Cererea pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize

Cuprinsă în anexa nr. 2 la hotărâre, “Cerere pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize” are un conţinut modificat, şi anume în ce priveşte:

  • declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d), g) şi h) din hotărâre;
  • declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii sau, după caz, o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că nu sunt încadrat în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Hotărârea Guvernului nr. 15/2015 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

acciza1

Sursa foto: Lege5.ro

Cererea de restituire

Anexa nr. 4 “Cerere de restituire de accize în baza prevederilor art. 176 alin. (6) şi (7) din Codul fiscal” a fost înlocuită cu un nou formular.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here