Hotărârea nr. 654/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017 este în  vigoare de la 18 iunie 2021.

Menţionăm că anul trecut prin  Legea nr. 172/2020 a fost modificată și completată Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale.

Aşadar, Hotărârea nr. 654/2021 prevede anumite detalii referitoare la tipul de detaşare:

a) detașarea unui salariat pe teritoriul României, în numele întreprinderii și sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detașarea și beneficiarul prestării de servicii care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detașării, între salariat și întreprinderea care face detașarea;

b) detașarea unui salariat la o unitate sau la o întreprindere care aparține grupului de întreprinderi, situată pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detașării, între salariat și întreprinderea care face detașarea;

c) punerea la dispoziție a unui salariat, de către un agent de muncă temporară, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detașării, între salariat și agentul de muncă temporară.

Declarația privind detașarea transnațională a salariaților, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, trebuie transmisă inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială urmează să se desfășoare activitatea, cel târziu în ziua anterioară detașării salariatului pe teritoriul respectivului stat membru.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here