În Monitorul Oficial nr. 254 din 8 mai 2013 a fost publicat Ordin ANAF nr. 467/2013 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale.

Actul normativ stabilește condițiile și motivele de fapt și de drept când o inspecție fiscală poate fi suspendată. De asemenea, actul normativ stabilește condițiile în care se va relua inspecția fiscală.

* Care sunt cauzele care conduc la suspendarea inspecției fiscale?

a) pentru efectuarea unuia sau mai multor controale încrucișate;

b) pentru ducerea la îndeplinire a unor măsuri cuprinse în “Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecție fiscala”; 

c) pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale;

d) pentru efectuarea unei expertize;

e) pentru efectuarea de cercetări specifice în vederea identificării unor persoane sau stabilirii realității unor tranzacții;

f) la solicitarea scrisă a contribuabilului;

g) pentru solicitarea unor informații suplimentare de la autoritățile fiscale similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din state cu care România are încheiate convenții internaționale pentru schimburi de informații în scopuri fiscale;

inspectie
Sursa foto: Lege5.ro

h) pentru solicitarea elaborării și prezentării dosarului prețurilor de transfer;

i) la solicitarea structurii din cadrul ANAF;

j) pentru soluționarea contestației; 

k) pentru solicitarea de informații sau documente de la alte instituții sau terți, în legătură cu obiectul inspecției fiscale;

l) în cazul în care, la data prevăzută pentru începerea inspecției fiscale, reprezentantul legal al contribuabilului nu este prezent la locul de desfășurare a inspecției fiscale;

m) când finalizarea inspecției fiscale depinde, în tot sau în parte, de pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;

n) pentru emiterea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile în legătură cu un act administrativ fiscal, emis anterior, pentru același contribuabil;

o)pentru efectuarea verificărilor la ceilalți membri ai grupului fiscal unic.

Decizia de suspendare a inspecției fiscale se face prin aprobarea referatului întocmit de echipa de inspecție fiscală în care se va regăsii motivul suspedarii.

Reluarea inspecției fiscale se face în funcție de motivul care a determinat suspendarea și pe baza referatului întocmit de echipa de inspecție fiscală, prin care se constată că au fost îndeplinite condițiile ce au condus la suspendarea acesteia.

Ordinul ANAF nr. 467/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here