OUG nr. 38/2020 instituie procedura eliberării de către instituțiile și autoritățile publice a documentelor semnate electronic. Aceste autorități și instituții publice vor primi documente semnate electronic.

Fac excepție următoarele autorități publice:

  • Președinția;
  • Parlamentul României;
  • Autoritatea judecătorească.

Actele emise în format electronic de autorități și instituții publice vor fi semnate cu semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice.

Începând cu data de intrare în vigoare a prezentei ordonanțe, respectiv 07 aprilie 2020, autoritățile și instituțiile publice au obligația primirii de înscrisuri semnate cu semnătură electronică.

În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile și instituțiile publice vor emite actele normative de punere în aplicare a acestei ordonanțe.

În vederea primirii documentelor electronice, instituțiile și autoritățile publice vor pune la dispoziția persoanelor interesate portaluri proprii sau ale terților sau vor utiliza poșta electronică dacă nu au această posibilitate.

Ca și regulă generală, atât timp cât o instituție sau o autoritate publică primește o solicitare în format electronic, sub semnătură electronică, și răspunsul se va emite în format electronic.

Există o excepție dacă solicitantul dorește răspunsul în format letric, într-un alt format – hârtie, se va menționa acest lucru în cererea adresată.

Autoritățile și instituțiile publice vor publica în mediul online informații privind modalitatea de primire a documentelor electronice.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here