Prin OUG nr. 37/2020 publicată în Monitorul oficial din 30.03.2020 a fost adoptată procedura de amânare la plată a ratelor datorate către instituții financiare, respectiv către societății de leasing. Au această posibilitate persoanele fizice, respectiv persoane juridice – societăți la care veniturile sau încasările sunt afectate de pandemia COVID-19.

Debitorul interesat va transmite către instituția financiară sau către societatea de leasing o cerere în termen de 45 zile de la publicarea OUG nr. 37/2020, cel mai târziu până în data de 14 mai 2020.

Ordonanța stabilește că persoanele fizice la care veniturile proprii sau ale familiei au fost afectate de pandemia de COVID-19 pot solicita amânarea ratelor pe o perioadă de pana la 9 luni de zile (8 luni au mai rămas până la finele anului), dar nu mai târziu de 31 decembrie.

Legiuitorul enumeră, dar fără a limita, cauzele prezumate a afecta veniturile, cum sunt:

  • Intrarea debitorului sau a unui membru de familie în șomaj tehnic;
  • Reducerea salariului debitorului sau a unui membru de familie;
  • Plasarea debitorului în carantină sau în izolare;
  • Îmbolnăvirea cu COVID-19.

Prin membrii de familie înțelegem: soț, soție, părinți și copii care se gospodăresc împreună.

Creditorul are obligația să soluționeze prin aprobare sau respingere cererea debitorului în termen de maxim 15 zile. În cazul în care se aprobă cererea debitorului, instituția financiară comunică letric sau prin poșta electronică numărul de rate solicitate de debitor. Legiuitorul precizează că nu vor fi semnate acte adiționale, iar noul grafic de rambursare va fi comunicat debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

De reținut: și ratele aprobate în programul prima casă fac obiectul prelungirii. În acest caz, durata de acordare a împrumutului se prelungește cu perioada de suspendare a plății ratelor.

Beneficiază de facilitatea amânării platelor și persoanele fizice ce desfășoară activități independente, respectiv profesii libere, indiferent de legea de organizare a profesiei.

Persoanele juridice – societățile beneficiază de amânarea ratelor dacă dețin certificatul de situații de urgență. Acest certificat de situații de urgență se poate elibera dacă nivelul veniturilor sau nivelul încasărilor din luna martie 2020 este mai mic cu minim 25% decât media aferentă lunilor ianuarie și februarie. Se impune ca aceste societăți să nu fie în insolvență la data solicitării amânării ratelor.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here