20 Ianuarie, 2018

Detalii despre PNDR: Măsura 141 – “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”

Măsura 141 – “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” face parte din Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Obiectivele programului

Măsura 141 are ca obiectiv general creșterea competitivitățtii exploatațiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziție, având în vedere faptul că sectorul agricol și economia rurală sunt expuse presiunii concurențiale a pieței unice.

Obiectivele specifice ale măsurii se referă la:

* Creșterea volumului producției destinate comercializării pentru ca fermele de semi-subzistență să devină viabile economic;

* Diversificarea producției în funcție de cerințele pieței și introducerea de noi produse.

Obiectivele operaționale se referă la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare în perioada de restructurare a fermelor de semi – subzistență pentru o mai bună utilizare a resurselor umane și a factorilor de producție, prin:

* stimularea spiritului antreprenorial;

* diversificarea activităților și veniturilor.

Solicitanți eligibili

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura 141 sunt persoanele fizice în vârstă de până la 62 de ani (neîmpliniți la data depunerii Cererii de finanțare), care desfășoară activități economice, în principal activități agricole și a căror exploatație agricolă:

* are o dimensiune economică cuprinsă între 2 și 8 UDE;

* este situată pe teritoriul țării;

* este înregistrată în Registrul unic de identificare /Registrul agricol;

* comercializează o parte din producția agricolă obținută.

Persoanele fizice pot desfășura activități economice și se pot înregistra și autoriza în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare:

* individual și independent, ca persoane fizice autorizate;

* ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;

* ca membri ai unei întreprinderi familiale.

Activități eligibile

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 141, solicitantul va trebui să întocmească un Plan de afaceri pentru o perioadă de cinci ani.

După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului se verifică respectarea cerințelor minime din Planul de afaceri, depus inițial la solicitarea sprijinului. La această dată, solicitantul trebuie să demonstreze că față de situația inițială a activității precizată în Planul de afaceri:

* producția agricolă obținută destinată comercializării înregistrează o creștere de 20%; și

* dimensiunea economică a exploatației agricole crește cu minimum 3 UDE.

Condiții de finanțare

Prin Măsura 141 se acordă sprijin public nerambursabil de 1.500 de Euro/an/ferma de semi – subzistență. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeași exploatație agricolă.

Termene limită

Proiectele se depun în perioada 15 mai – 29 iunie 2012.

Finanțator: Uniunea Europeană

Surse: Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și finanțare.ro

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu