Potrivit art. XIV din OUG nr. 48/2020, ,,pentru depunerea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) şi (3) şi art. 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.,, 

Astfel, prin art. XIV din OUG nr. 48/2020, se reglementează prorogarea termenului până la care entitățile raportoare trebuie să transmită către MFP situațiile financiare anuale aferente exercițiului 2019.

Motivația emiterii acestor prevederi, așa cum sunt expuse în preambulul actului normativ, fac referire la ,,faptul că Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede un termen maxim pentru depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile anuale,,. 

Analiza art. XIV din OUG nr. 48/2020

 1. Societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare și entitățile fără scop patrimonial

Prevederile art. 36 alin. (1) lit a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, arată că: ,,Art. 36. –  (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) – (3) depun un exemplar al situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, după cum urmează: a) societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;,,

Noutate (în raport cu art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea contabilități nr. 82/1991):

 • Vechea reglementare: Pentru societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale este 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar (termen 29 mai 2020).
 • Noua reglementare: Prin art. XIV din OUG nr. 48/2020, se instituie prorogarea termenului de la 29 mai 2020 până la 31 iulie 2020 inclusiv.
 1. Entitățile fără scop patrimonial

Prevederile art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, arată că: ,,Art. 36. –  (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) – (3) depun un exemplar al situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, după cum urmează: b) celelalte persoane juridice, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Noutate (în raport cu art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea contabilități nr. 82/1991):

 • Vechea reglementare: Pentru entitățile fără scop patrimonial, termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale este 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. (termen 29 aprilie 2020).
 • Noua reglementare: Prin art. XIV din OUG nr. 48/2020, se instituie prorogarea termenului de la 29 aprilie 2020 până la 31 iulie 2020 inclusiv.

III. Societățile aflate în lichidare

Prevederile art. 36 alin. (3) din Legea contabilităţii (3) Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.,, 

Noutate (în raport cu art. 36 alin. (3) din Legea contabilități nr. 82/1991):

 • Vechea reglementare: Pentru societățile aflate în lichidare, termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale este 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar (termen 30 martie 2020).
 • Noua reglementare: Prin art. XIV din OUG nr. 48/2020, se instituie prorogarea termenului de la 30 martie 2020 până la 31 iulie 2020 inclusiv.
 1. Entitățile care au obligația depunerii raportării contabile anuale

Prevederile art. 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, arată că: ,,Art. 37. –  Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) să depună, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.,,

Noutate (în raport cu art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991):

 • Vechea reglementare: Pentru entitățile care au obligația depunerii raportării contabile anuale, termenul de depunere a acestora este 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic.
 • Noua reglementare: Prin art. XIV din OUG nr. 48/2020, se instituie prorogarea termenului de la 29 mai 2020 până la 31 iulie 2020 inclusiv.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here