18 August, 2017

Despre sistemul TVA la încasare – noutăţi aduse prin OUG nr. 111/2013

În Monitorul Oficial nr. 809/2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative.

Principala modificare legislativă a actului normativ constă în faptul că sistemul de TVA la încasare devine opţional începând cu 1 ianuarie 2014.

În plus, s-a abrogat obligaţia colectării TVA la 90 de zile pentru facturile de livrări de bunuri/prestări de servicii în cadrul sistemului de TVA la încasare, situaţie care până acum era considerată de specialişti ca fiind încălcarea principiului neutralităţii TVA.

Actul normativ introduce şi măsuri tranzitorii pentru ieşirea din sistemul de TVA la încasare pentru cine doreşte acest fapt sau aplicarea sistemului pentru cine doreşte să îl utilizeze.

Se suspendă până la 01 aprilie 2014 majorarea accizei prevăzută pentru benzină cu şi fără plumb şi motorină, majorări reglementate de OUG nr. 102/2013.

Avem şi o modificare din punctul de vedere al facturării, în sensul că Legea nr. 148/2012 privind operaţiuni comerciale înregistrate prin mijloace electronice, care stabilea şi o procedură de emitere a facturii electronice, se abrogă.

Practic, în acest moment, facturarea este reglementată numai de Codul fiscal.

Despre sistemul de TVA la încasare

Sistemul de TVA la încasare poate fi aplicat de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au sediul activităţii economice în România, dacă în anul calendaristic anterior au realizat o cifră de afaceri mai mică de 2.250.000 de lei.

Începând cu 1 ianuarie 2014, aplicarea sistemului este opţională.

Exigibilitatea (colectarea) TVA intervine la data încasării integrale sau parţiale a bunurilor livrate sau serviciilor prestate, pentru contribuabilii care optează pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare.

Foarte important: s-a abrogat obligaţia colectării TVA la 90 zile de la emiterea facturii pentru facturile neîncasate.

Nu au dreptul să aplice sistemul de TVA la încasare următoarele persoane impozabile:

- persoanele care fac parte dintr-un grup fiscal unic;
- persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România;
- persoanele care în anul precedent au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 de lei;
- persoanele care se înregistrează în scopuri de TVA în anul în curs sau sunt înregistrate şi au depăşit în cursul exericţiului plafonul de 2.250.000 de lei.

Ca regulă generală, persoana care optează pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare trebuie să depună o notificare cu cifra de afaceri a anului precedent până pe data de 25 ianuarie.

Pentru o persoană nou-înfiinţată care doreşte să se înregistreze în scopuri de TVA şi doreşte să aplice sistemul de TVA la încasare, se depune notificarea de la momentul înregistrării în scopuri de TVA.

Odată ce au optat pentru sistemul de TVA la încasare, acest sistem este obligatoriu în anul în curs, considerând că nu se depăşeşte plafonul de 2.250.000 de lei.

Se poate renunţa la sistemul de TVA la încasare dacă plafonul este mai mic de 2.250.000 lei?

Pentru primul an de aplicare, sistemul este obligatoriu, însă începând cu anul următor, se poate renunţa la sistemul de TVA la încasare.

Reţinem faptul că aceste reguli sunt cu caracter general, iar ordonanţa are dispoziţii tranzitorii aplicabile celor ce aplică deja sistemul de TVA la încasare la data de 31 decembrie 2013.

Ce posibilităţi au operatorii economici care au fost obligaţi în anul 2013 să aplice sistemul de TVA la încasare?

Aceşti operatori economici au următoarele posibilităţi:

a) continuă aplicarea sistemului de TVA la încasare, dacă doresc şi dacă nu au depăşit plafonul de 2.250.000 de lei. Aceştia nu depun niciun fel de notificare la ANAF;
b) pot opta oricând în cursul anului 2014 să renunţe la sistemul de TVA la încasare prin depunerea unei notificări la organul fiscal. Anul 2014 nu este considerat primul an de aplicare a sistemului de TVA la încasare, deoarece aceştia l-au utilizat şi în anul 2013.

mod_tva_incas» Foto: Lege5 Online

Organele fiscale vor radia persoana din Registrul persoanelor ce aplică sistemul de TVA la încasare începând cu data de întâi a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea.

Dacă persoanele ce aplicau sistemul de TVA la încasare în anul 2013 au depăşit plafonul de 2.250.000 de lei în luna decembrie 2013 sau în trimestrul al IV–lea din 2013, acestea vor ieşi în mod obligatoriu din sistemul de TVA la încasare şi au obligaţia să depună până pe data de 25 ianuarie o notificare la ANAF.

Ce se întâmplă cu TVA de la facturile emise de persoanele care aplică TVA la încasare, în anul 2013, în ultimele 90 de zile ale anului şi neîncasate?

Nici pentru aceste facturi nu mai este valabilă exigibilitatea TVA la 90 de zile de la emitere, ci tot la data încasării.

Se păstrează ordinea de alocare a plăţilor existentă conform art. 134 alin. (7) din Codul fiscal.

Din punctul de vedere al deducerii TVA de la achiziţiile efectuate în cadrul sistemului de TVA la încasare, dreptul de deducere al TVA este amânat până la efectuarea plăţii.

Ce se întâmplă dacă se depăşeşte plafonul de 2.250.000 de lei pe parcursul anului?

În cazul depăşirii plafonului pe parcursul anului, persoana care aplică sistemul de TVA la încasare va depune până pe data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul o notificare la organele fiscale prin care va solicita schimbarea sistemului de TVA.

Dacă persoana impozabilă depăşeşte plafonul dar nu depune notificarea, schimbarea sistemului de TVA se va face din oficiu de către autoritatea fiscală.

Notă: OUG nr. 111/2013 poate fi consultată integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    mihaela
    aprilie 27 2015

    buna seara! in cazul in care firma este cu tva la incasare , si are 1 factura din septembrie neincasata si inca una tot din septembrie , dar din care a incasat partial in luna februarie 2015 cum trebuie colectat tva-ul? Multumesc.

Scrie un comentariu