Ordinul MFP nr. 2903/2016 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator reglementează modul în care programatorii beneficiază de scutirea la impozitul pe venitul din salarii în anul 2017, ocazie cu care sunt enumerate și documentele justificative.

Principala modificare este eliminarea condiției ca angajatorul să fi realizat în anul precedent venituri din vânzarea de softuri de 10.000 USD. Practic se poate acorda această scutire încă de la începutul unei activități ce presupune crearea de programe pentru calculator.

Ordinul se aplică începând cu 1 februarie 2017 (luna următoare publicării în Monitorul Oficial.)

Scutirea se acordă la angajații operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), cu respectarea mai multor condiții cumulative:

 • posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexa la ordin;
 • postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 • deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă,
 • angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

Documentele justificative pentru scutirea de impozit sunt:

 • actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;
 • organigrama angajatorului;
 • fişa postului;
 • copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a diplomei acordate după finalizarea studiilor 
 • copia cu menţiunea „conform cu originalul“ a contractului individual de muncă;
 • statul de plată întocmit separat pentru angajaţii   
 • comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, 
 • balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

Ocupațiile pentru care se acordă scutirea de impozit sunt:

 • Administrator baze de date
 • Analist
 • Inginer de sistem în informatică
 • Inginer de sistem software
 • Manager de proiect informatic
 • Programator
 • Proiectant de sisteme informatice
 • Programator de sistem informatic.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here