22 Februarie, 2020

Despre recursul în casație în materie penală

Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale-CCR (www.ccr.ro) în data de 09.04.2019, “Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. III lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2016 care exclude atacarea cu recurs în casaţie a deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca instanţă de apel, pronunţate anterior datei de 24.10.2016, data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 540/2016 şi pentru care nu a fost epuizat termenul prevăzut de art. 435 din Codul de procedură penală[1], este neconstituţională. 

De asemenea, cu unanimitate de voturi, Curtea a decis respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2016. 

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională. 

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Care este conţinutul textului de lege analizat de CCR? 

Art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2016: „Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă privind recursul în casaţie exercitat împotriva deciziilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca instanţă de apel, se aplică:

a) în cazul recursurilor în casaţie aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) în cazul recursurilor în casaţie exercitate împotriva deciziilor pronunţate începând cu data publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 540 din 12.07.2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24.10.2016.” 

Ce efecte produce Decizia CCR din data de 16.04.2019 mai sus amintită? 

În condiţiile declarării ca neconstituţionale a soluției legislative cuprinsă în prevederile art. III lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2016, se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţie, „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.” 

Concluzionând, ce trebuie să înţeleagă cititorul urmare a pronunţării Deciziei respective? 

În intervalul de la data pronunţării deciziei CCR (09.04.2019) până la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României trebuie respectate încă soluția legislativă cuprinsă în prevederile art. III lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2016.

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă soluția legislativă cuprinsă în prevederile art. III lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2016, sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituţionale – în speță soluția legislativă cuprinsă în prevederile art. III lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2016, cu dispoziţiile Constituţiei.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, în speţă soluția legislativă cuprinsă în prevederile art. III lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2016, îşi încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.


[1]    Art. 435 din Codul de procedură penală: Recursul în casație poate fi introdus de către părți sau procuror în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei instanței de apel.


Ai nevoie de OUG nr. 70/2016? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu