Astăzi, 5 aprilie 2013, intră în vigoare prevederile actului normativ prin care se doreşte combaterea întârzierilor la plata în tranzacțiile comerciale. Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 182/2013.

* Cui se adresează legea?

Legea transpune Directiva nr. 7/2011 privind combaterea întârzierilor la plata în tranzacțiile comerciale.

Se aplică tuturor profesioniștilor, iar profesionist, în înțelesul legii, este orice persoană fizică sau juridică ce exploatează o întreprindere cu scop lucrativ

Altfel spus, profesioniști în înțelesul acestei legi sunt toate persoanele juridice organizate ca societăți comerciale, companii naționale, regii autonome sau orice altă persoană juridică ce desfășoară activități de natură comercială, inclusiv persoanele fizice ce desfășoară activități independente, profesii libere, cunoscute sub denumirea generică de PFA.

* Legea stabilește termenele maximale de plată pentru următoarele situații:

 – pentru contracte desfășurate între profesioniști, cum ar fi livrările de bunuri/prestările de servicii desfășurate între două societăți comerciale sau prestările efectuate de persoane fizice PFA către diverși clienți;

 – pentru contractele la care beneficiarii bunurilor/prestărilor de servicii sunt autoritățile contractante, prin autoritate contractantă înțelegându-se orice autoritate publică a statului român ce reprezintă un organism de drept public cu personalitate juridică înființat sau finanțat de autorități publice din România.

 * Care este termenul maximal de plată stabilit de lege?

Autoritățile contractante au obligația să respecte următoarele termene de plată:

– 30 de zile calendaristice de la primirea facturii sau a altei cereri echivalente de plată;

– 30 de zile de la recepția bunurilor sau prestarea serviciilor, dacă factura a fost emisă anterior livrării/prestării sau nu a fost emisă;

– 30 de zile de la recepția bunurilor sau verificarea acestora, dacă este prevăzută o procedură de recepție. Procedura de recepție nu poate depășii 30 de zile decât în cazuri excepționale, determinate de natura bunurilor recepționate, sub rezerva că această clauză contractuală să nu fie una abuzivă.

benta1
Sursa foto: Lege5.ro

Prin excepție, se poate agreea cu autoritatea contractantă un termen maxim de plată de 60 de zile, dacă acesta este justificat obiectiv de natura contractului și prezentat în documentația de organizare a achiziției publice. Se pot agreea, de asemenea, și plăți eșalonate. 

În cazul în care condițiile din contract conduc la clauze abuzive, acestea se consideră nule și sunt aplicabile termenele de 30 de zile.

Una dintre clauzele considerată abuzivă este stabilirea prin contract a datei de emitere/primire factură. 

Desigur, înțelegem că această lege este transpunerea unei directive, însă această clauza trebuie analizată și din punctul de vedere al Codului fiscal, ce impune termene foarte clare privind emiterea facturii, ce transpune Directiva 112/2006 privind TVA.

* Termenul de plată între profesioniști 

Termenul de plată între profesioniști nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice. Prin excepție, părțile pot stabilii în contract un termen de plată mai mare de 60 de zile, sub rezerva ca acesta să nu fie clauză abuzivă.

Problema actuală a acestei situații pornește de la dificultatea de a stabilii ce reprezintă o clauză abuzivă, iar legea enumeră câteva situații, însă sunt la modul general, cum ar fi principiul bunei credințe, abaterii de la uzanțele ordinii publice și a bunelor moravuri sau poziția dominantă a contractorului, entitate mare față de clienți societăți mici sau mijlocii.

Și în cadrul contractelor între profesioniști, precizarea expresă a termenului de emitere a facturii este considerată a fi clauză abuzivă. 

benta2
Sursa foto: Lege5.ro

Nerespectarea termenelor de plată conduce la dobânzi de întârziere și dobânzi penalizatoare, iar acestea se calculează conform O.G. nr. 13/2011.

Legea dispune numai pentru viitor, și nu se aplică asupra contractelor deja existente semnate fie între profesioniști, fie cu autoritățile contractante, cu singura excepție că dacă se constată existența unor clauze abuzive, acestea se consideră nule și în actualele contracte.

Foarte important pentru furnizorii din sistemul de sănătate: legea a precizat în mod expres că și în acest sector de activitate, termenul maximal de plată al bunurilor livrare/serviciilor prestate este de 60 de zile.

* Cu ce rămânem în urma Legii nr. 72/2013?

Ca și concluzie generală, legea este una foarte bine venită și sperăm să facă ordine în sistemul de decontare între comercianți și, mai ales față de autoritățile publice contractante.

Din punct de vedere fiscal, precizarea că se consideră nulă orice clauză contractuală prin care se stabilește data emiterii/transmiterii facturii, conduce la situații mai delicate privind respectarea celorlalte prevederi.

Practic, în contracte ar trebui să existe o clauză în sensul ca obligația contractuală trebuie achitată în funcție de data livrării bunurilor/prestării serviciilor constatată conform procedurii agreate de părți, iar factura se va emite conform procedurii din Codul fiscal. Lipsa sau emiterea facturii concomitent cu livrarea bunurilor/prestarea serviciilor nu modifică termenele de plată.   

Legea nr. 72/2013 poate fi consultata integral si gratuit pe www.Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here