26 August, 2019

Despre posibilitatea recuperării taxei auto din 2012 printr-un proces

Având în vedere — pe de o parte — pronunţarea la data de 03.02.2014 a Ordonanţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), care a stabilit că taxa auto instituită de Guvernul României prin Legea nr. 9/2012 contravine Articolului 110 al Tratatului de Funcţionare al Uniunii Europene, şi — pe de altă parte — numărul mare de întrebări formulate de către cititorii LegeStart legate de recuperarea taxei auto din 2012, în articolul de faţă ne-am propus să prezentăm câteva aspecte referitoare la legislaţia privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (cunoscută uzual sub denumirea de “taxa auto 2012”), precum şi la posibilitatea plătitorilor taxei respective de a-şi recupera sumele de bani pe calea unui proces, în instanţa de judecată.

Sediul materiei în ceea ce priveşte taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (“taxa auto 2012”) îl regăsim în Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, lege care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 17/2012 şi care a intrat în vigoare la data de 13.01.2012.

În temeiul art. 4 alin. 1 din Legea nr. 9/2012, obligaţia de a plăti “taxa auto 2012” lua naştere, printre altele, la prima înmatriculare a unui autovehicul în România.

În temeiul art. 4 alin. 2 din Legea nr. 9/2012, obligaţia de a plăti taxa respectivă lua naştere, în anumite condiţii, şi cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat.

Aşadar, Legea nr. 9/2012 prevedea că “taxa auto 2012” urma să fie plătită o singură dată, atât pentru autovehiculele noi, cât şi pentru cele second-hand, care erau înmatriculate pentru prima dată în România, indiferent dacă autovehiculul era produs în ţară sau în străinătate. Taxa respectivă se calcula pe baza mai multor criterii (precum tipul motorizării, capacitatea cilindrică, emisia de CO2 şi norma de poluare), luând în considerare şi deprecierea autoturismului.

La un interval foarte scurt de timp de la momentul publicării şi intrării în vigoare a Legii nr. 9/2012, aceasta a fost modificată prin OUG nr. 1/2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 79/ 2012 şi intrată în vigoare la 31.01. 2012).

Potrivit art. 1 din OUG nr. 1/2012, începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei respective (adică de la data de 31.01.2012), aplicarea dispoziţiilor art. 2 lit. i, ale art. 4 alin. 2 şi a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 9/2012 s-a suspendat până la data de 01.01.2013.

Totodată, prin art. 2 alin. 1 din OUG nr. 1/2012, legiuitorul arată: „Contribuabilii care au achitat taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 din Legea nr. 9/2012, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestei legi (n.a. – 13.01.2012) şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă (n.a. - 31.01.2012), pot solicita restituirea acesteia.

Legea nr. 9/2012 a rămas în vigoare până la 14.03.2013 inclusiv, cand legea respectivă a fost abrogată de OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ordonanţă care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 119/2013 şi care a intrat în vigoare de la data de 15.03.2013.

Revenind la Ordonanţa CJUE din data de 03.02.2014 menţionată la începutul articolului nostru şi care a stabilit că taxa auto instituită de Guvernul României prin Legea nr. 9/2012 contravine Articolului 110 al Tratatului de Funcţionare al Uniunii Europene, trebuie arătat faptul că decizia respectivă a fost pronunţată urmare a întrebărilor preliminare a două instanţe româneşti — Tribunalul Sibiu şi Curtea de Apel Bucureşti — în cauzele conexate C-97/13 (privind-o pe doamna Silvia Georgiana Câmpean) şi C-214/13 (privindu-l pe domnul George Ciocoiu).

Actul CJUE din data de 03.02.2014 arată că: Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune unui regim de impozitare precum cel instituit, apoi circumscris de reglementarea naţională în discuţie în litigiile principale, prin care un stat membru aplică autovehiculelor o taxă pe poluare care este astfel stabilită încât descurajează punerea în circulaţie, în acest stat membru, a unor vehicule de ocazie cumpărate din alte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură de pe piaţa naţională.

Ce trebuie să înţeleagă cititorul din Ordonanţa CJUE din data de 03.02.2014 raportat la legislaţia românească aplicabilă în domeniu?

Cititorul va înţelege că Ordonanţa CJUE din data de 03.02.2014 stabileşte că “taxa auto 2012” reglementată prin Legea nr. 9/2012 contravine legislaţiei europene, aşa cum, de altfel, au statuat — aproape constant — şi instanţele de judecată româneşti. În acest sens, reamintim acţiunile intentate pentru recuperarea/evitarea “taxei auto 2012”, acţiuni ce au fost câştigate — în marea lor majoritate — în instanţele de judecată din toată ţara, întrucât judecătorii au statuat că şi Legea nr. 9/2012 (ca şi cea anterioară – OUG nr. 50/2008) încalcă principii fundamentale ale legislaţiei româneşti, dar şi pe cele comunitare.

Având în vedere plata nelegală a “taxei auto 2012”, statuată inclusiv la nivelul CJUE, apare o nouă întrebare a cititorului legată de posibilitatea de recuperare a taxei respective.

Aşa cum am arătat şi anterior, chiar OUG nr. 1/2012 (care în prezent nu mai este în vigoare) prevedea la art. 1 că pot solicita restituirea “taxei auto 2012” contribuabilii care au achitat taxa respectivă, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 din Legea nr. 9/2012, în perioada cuprinsă între 13.01.2012 şi 31.01.2012, sumele respective restituindu-se la cererea contribuabilului adresată organului fiscal competent, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală; sumele se restituie în termenul de prescripţie prevăzut de art. 135 din Codului de procedură fiscală.

Aşadar, dacă s-a plătit de către un contribuabil “taxa auto 2012” şi aceasta nu a putut fi recuperată printr-o cerere/plângere adresată organului fiscal competent, pe cale amiabilă, fie după primirea răspunsului de la Administraţia Finanţelor Publice, fie după 30 de zile de când a fost depusă cererea/plângerea şi aceasta nu a fost soluţionată, se poate intenta de către plătitorul taxei respective acţiunea de chemare în judecată a Administraţiei Finanţelor Publice, solicitându-se instanţei de judecată pronunţarea unei hotărâri pentru restituirea “taxei auto 2012”. Menţionăm faptul că litigiul respectiv este unul de competenţa Tribunalului, secţia de contencios administrativ, iar plătitorul “taxei auto 2012” trebuie să ţină cont şi de condiţionările Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ în ceea ce priveşte demersul său judiciar referitor la recuperararea “taxei auto 2012”.

În fine, în încheierea prezentării noastre, menţionăm şi faptul că nici OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (reglementarea actuală care a abrogat Legea nr. 9/2012 privind “taxa auto 2012”) nu este o reglementare la adăpost de critici, aceasta conţinând, la rândul său, încălcări ale principiilor şi normelor stabilite în legea supremă a ţării, Constituţia României, şi în Codul civil, astfel încât practica instanţelor de judecată din ultima perioadă de timp a demonstrat faptul că şi această reglementare a declanşat litigii privind restituirea timbrului de mediu pentru autovehicule, litigii — de altfel — câştigate într-o proporţie covârşitoare de către plătitorii timbrului de mediu.

——(P)——

Lege5 Online
 vă oferă posibilitatea de a căuta orice dosar aflat în instanţă (baza ECRIS). Trebuie doar să introduceţi numărul dosarului sau numele unei părţi implicate în dosar.

Clienţii Lege5 Online
 au posibilitatea de a urmări dosare. Mai exact, puteţi să primiţi notificări pe e-mail atunci când urmează o nouă şedinţă sau când apare o decizie în dosar.

Căutaţi dosare aflate în instanţă AICI.

cautaredosare
Aflaţi mai multe despre Lege5 Online de AICI. De asemenea, Lege5 este disponibil şi în variantele Desktop şi Mobile.

Foto articol:
 Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu