20 August, 2017

Despre Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2012 – salarii, declaraţii fiscale şi facturarea electronică

În Monitorul Oficial nr. 845 din 13.12. 2012 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Actul normativ analizat astăzi nu are un volum semnificativ, însă afectează foarte multe categorii de persoane, fie că sunt de drept public sau de drept privat.

Acesta fie modifică câteva reglementari deja existente, cum ar fi scadenţa impozitelor şi taxelor în luna decembrie 2012, dar introduce şi noi prevederi de sine stătătoare, precum menţinerea nivelului de salarizare în 2013 pentru personalul din sistemul public.

De asemenea, suspendă aplicarea unui act normativ ce reglementează facturarea electronică astfel încât singurul act normativ relevant în domeniul facturării electronice în 2013, este Codul fiscal.

* Modificare termen de declarare şi plata impozite cu scadenţa în decembrie 2012

Impozitele şi taxele datorate la plată şi la declarare până în data de 25 decembrie 2012, se vor declara şi plăti cel mai târziu până în data de vineri 21 decembrie 2012, ca urmare a unei modificari aduse art. 111 din Codul de procedură fiscală.

Dacă cumva şi această dată de 21 decembrie 2012 va fi declarată zi nelucrătoare, scadenţa la plată a impozitelor şi taxelor este ultima zi lucrătoare anterioară acestei date. Chiar dacă măsura pare aplicabilă numai în 2012, forma în care este publicată conduce la aplicarea în fiecare an, deoarece nu are o precizare expresă cu privire la acest an.

Practic, în fiecare an impozitele cu scadenţa în luna decembrie se vor achita până în data de 21 decembrie sau în ziua anterioară lucrătoare dacă aceasta cade într-o zi liberă.

Măsura afectează toate persoanele juridice ce au obligaţia declarării şi plăţii lunare a impozitelor, cum ar fi societăţi comerciale, regii autonome, societăţi naţionale, institute de cercetare dezvoltare, sucursale ce au personal  etc.

Termenul afectează şi persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente, persoanele fizice autorizate, ce ar fi avut scadenţa impozitului pe venit şi a contribuţiei la sănătate în data de 25 decembrie.

* Ce se mai întâmplă cu facturarea electronică, Legea 148/2012?

Ordonanţa suspendă aplicarea acestei legi până la 31 decembrie 2013. Practic, facturarea electronică în acest moment va fi reglementată în anul 2013 prin art. 155 din Codul fiscal. În principiu, este permisă emiterea facturii în format electronic, transmiterea, păstrarea şi arhivarea în acelaşi format electronic, iar factura are calitate de document justificativ.

Se păstrează în continuare obligaţia semnăturii electronice şi a condiţiilor tehnice de garantare a securităţii şi autenticităţii conţinutului facturii.

Formatul  facturii este în competenţa celui ce emite factura, însă este dreptul cumpărătorului dacă acceptă o factură în format electronic. Astfel, Codul fiscal presupune să existe un acord între vânzător şi cumpărător, fie sub formă acceptată expres, fie sub formă tacită, cum ar fi înregistrarea în evidenţa contabilă sau plata facturii primită în mod electronic.

De asemenea, din 2013 se suplimentează numărul elementelor obligatorii, de menţionat în factură, pentru a fi considerată corectă, enumerate la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal – format 2013, cum ar fi menţiunea de “TVA la încasare” pentru cei ce aplică acest sistem.

* Salarizarea

În ce priveşte nivelul de venituri al salariaţilor din sistemul public, ordonanţa stabileşte că acestea nu vor creşte în anul 2013 şi rămân la nivelul lunii decembrie 2012.

Pentru personalul militar, poliţişti şi funcţionarii din sistemul penitenciarelor, eventualele sporuri, prime şi ajutoare vor avea ca raport sumele realizate în luna decembrie 2011!

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu