În Monitorul Oficial nr. 549/2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2224/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adaugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”.
În principiu, o persoană impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA, pentru care codul de TVA a fost anulat din oficiu de către autoritatea fiscală, are următoarele obligaţii pe perioada cât nu are codul de TVA valabil:
• colectează TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în această perioadă;
• îşi pierde dreptul de deducere atât pentru cheltuieli, cât şi pentru TVA de la achiziţiile efectuate în această perioadă.
Declaraţia 311 este formularul prin care se va declara la ANAF TVA-ul colectat conform procedurilor anterior amintite şi reglementate de altfel de art. 11 alin. (1^1) şi (1^3) din Codul fiscal.
Acelaşi formular se utilizează şi când intervine obligaţia de colectare a TVA-ului pentru aceleaşi cauze, în cazul operatorilor economici ce aplică sistemul de TVA la încasare.
Termenul de depunere al declaraţiei 311 este data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc exigibilitatea taxei, data până la care trebuie efectuată şi plata taxei.
311Sursa foto: Lege5 Online

Totodată, Fiscul a modificat şi Formularul 307 (“Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”) prin Ordinul ANAF nr. 2223/2013 (M.Of. nr. 548/2013).

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here