Într-un articol anterior a fost prezentată Legea nr. 177/2012 pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 712 din 18 octombrie 2012.

Actuala lege extinde, și pentru societățile agricole ce realizează majoritatea veniturilor din cultura cartofului, plata anuală a impozitului pe profit până la data de 25 februarie a anului următor, dată la care se depune și declarația anuală de impozit pe profit – 101.

Având în vedere că nu mai sunt alte modificări aduse de recenta lege, consideram util să amintim modul de închidere a anului 2012, din punctul de vedere al impozitului pe profit.

Reținem și faptul că, la stabilirea situației impozitului pe profit pentru închiderea anului 2012, vom avea o nouă procedură, ce nu a mai fost utilizată pentru calculul, declararea și plata impozitului pe profit.

Cadrul normativ pentru declararea și plata impozitului pe profit este dat de art. 34 – 35 din Codul fiscal, ce stabilește proceduri diferite pentru societățile bancare, societăți comerciale ce nu sunt bănci, organizații și fundații, societăți străine ce obțin venituri printr-un sediu permanent din România, societăți străine ce au participații la societăți românești sau dețin proprietăți imobiliare în România.

Închidere 2012 – impozitul pe profit, pentru societățile comerciale ce nu sunt bănci

În anul 2012 sunt valabile următoarele reglementări:

– impozitul pe profit se calculează și se declară trimestrial până pe data de 25 a lunii următoare trimestrului, numai pentru trimestrul I – III din 2012 [art. 34 alin. (1) din Codul fiscal];

– pentru trimestrul al IV-lea, aceste societăți comerciale nu declară și nu plătesc separat impozit pe profit;

– se calculează impozitul pe profit, prin cumulare, pentru întreaga situație fiscală a anului 2012, până pe data de 25 martie 2013, dată la care trebuie depusă și declarația anuală de impozit pe profit pentru anul 2012 [ art. 35 alin. (1) din Codul fiscal].

Practic, din punctul de vedere a plății și declarării impozitului pe profit, trimestrul al IV-lea nu există declarat și achitat distinct, acesta fiind cuprins în declarația anul[ depusă în 25 martie 2013.

Ca diferenţă față de anul trecut, s-a abrogat procedura aplicabilă trimestrului al IV-lea, conform căreia acesta nu se mai declară și achită ca o sumă egală cu trimestrul al III lea.

Începând cu anul 2013, similar sistemului bancar, aceste societăți pot opta pentru sistemul plăților anticipate în rate egale pentru plata impozitului pe profit. Reținem că este un drept, și nu o obligație. Notificarea pentru opțiune se depune de persoanele interesate până la data de 31 ianuarie 2013.

Astfel, impozitul pe profit din anul 2012, declarat în declarația anuală 101, se va achita în tranșe egale, actualizat cu indicele de inflație pentru anul 2013. 

Închiderea anului se va face prin cumularea datelor financiare finale și depunerea declarației anuale de impozit pe profit 101, depusă  în 2014.

De asemenea, nu pot aplica plăți anticipate egale contribuabilii care au înregistrat în anul anterior pierdere fiscală sau contribuabilii nou-înființați. Aceștia urmează calcul și plata impozitului pe profit conform situației financiare înregistrate în fiecare trimestru.

Mai reținem și aspectul potrivit căruia acel contribuabil care a optat pentru sistemul plăților egale anticipate în contul impozitului pe profit are obligația să păstreze acest sistem minimum doi ani fiscali consecutivi, la finele acestora având dreptul să schimbe sistemul de plată și declarare.

Închidere 2012 – impozitul pe profit, pentru asociații și fundații

Acești contribuabili plătesc impozit pe profit anual prin depunerea declarației 101, până pe data de 25 februarie 2013.

Desigur, acești contribuabili datorează impozit pe profit pentru veniturile ce sunt impozabile, cunoscute ca venituri economice, având în vedere cheile de deducere a cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, precum și scutirea la impozitare pentru anumite tipuri de venit.

Organizațiile fără scop patrimonial nu plătesc impozit pe profit trimestrial nici în 2013, astfel nu vor opta pentru sistemul plăților anticipate.

Alte situații punctuale

băncile achită trimestrial impozit pe profit până pe data de 25 a lunii următoare, prin plăți anticipate egale, pentru trimestrul I-III. Definitivarea impozitului pe profit se face până pe data 25 martie a anului următor, când se depune declarația anuală de impozit pe profit.

sediile permanente din România ale societăților străine declară și plătesc impozitul pe profit până pe data de 25 a lunii următoare trimestrului, numai pentru trimestrul I – III.

regularizarea finală a impozitului se face până pe data de 25 martie 2013, dată la care trebuie depusă și declarația anuală de impozit pe profit pentru anul 2012.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here